Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Start 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Complete
Page 1 of 6 (0%)

Catalogue of Tajik national names

Number Name Russian English Term description
2058 КАРАМШОҲ КАРАМШОХ KARAMSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

438 КАРАШМА КАРАШМА KARASHMA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2059 КАРИМ КАРИМ KARIM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

439 КАРИМА КАРИМА KARIMA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

20601 КАРОМАТУЛЛО КАРОМАТУЛЛО KAROMATULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2060 КАРОМАТУЛЛОҲ КАРОМАТУЛЛОХ KAROMATULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

20611 КАРОМАТШО КАРОМАТШО KAROMATSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2061 КАРОМАТШОҲ КАРОМАТШОХ KAROMATSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2062 КАШВОД КАШВОД KASHVOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2063 КАШШОФ КАШШОФ KASHSHOF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2064 КАЮМАРС КАЮМАРС KAYUMARS

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2065 КАЮМЕҲР КАЮМЕХР KAYUMEHR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

440 КИБРИЁ КИБРИЁ KIBRIYO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2066 КИЁ КИЁ KIYO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

441 КИМИЁ КИМИЁ KIMIYO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

442 КИМХО КИМХО KIMKHO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

20691 КИРМОНШО КИРМОНШО KIRMONSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2069 КИРМОНШОҲ КИРМОНШОХ KIRMONSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2067 КИРОМ КИРОМ KIROM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2068 КИРОМИДДИН КИРОМИДДИН KIROMIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2070 КИШВАР КИШВАР KISHVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

20711 КИШВАРШО КИШВАРШО KISHVARSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2071 КИШВАРШОҲ КИШВАРШОХ KISHVARSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2072 КОВА КОВА KOVA

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2073 КОВУС КОВУС KOVUS

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2074 КОМБАХТ КОМБАХТ KOMBAKHT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2075 КОМБАХШ КОМБАХШ KOMBAKHSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2076 КОМБИЗ КОМБИЗ KOMBIZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2077 КОМВАР КОМВАР KOMVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2078 КОМГОР КОМГОР KOMGOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2079 КОМЁБ КОМЁБ KOMYOB

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2080 КОМЁР КОМЁР KOMYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2081 КОМИЛ КОМИЛ KOMIL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

443 КОМИЛА КОМИЛА KOMILA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2082 КОМРОН КОМРОН KOMRON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

20831 КОМРОНШО КОМРОНШО KOMRONSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2083 КОМРОНШОҲ КОМРОНШОХ KOMRONSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

20841 КОРВОНШО КОРВОНШО KORVONSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2084 КОРВОНШОҲ КОРВОНШОХ KORVONSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

444 КОТИБА КОТИБА KOTIBA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2085 КОШИФ КОШИФ KOSHIF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

445 КОШИФА КОШИФА KOSHIFA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2086 КУРУШ КУРУШ KURUSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2087 КУШОН КУШОН KUSHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2088 КӮҲЗОД КУХЗОД KUHZOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2089 КӮҲКАН КУХКАН KUHKAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

460 ЛАЙЛӢ ЛАЙЛИ LAYLI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

461 ЛАЙЛО ЛАЙЛО LAYLO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2137 ЛАТИФ ЛАТИФ LATIF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

462 ЛАТИФА ЛАТИФА LATIFA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

463 ЛАТОФАТ ЛАТОФАТ LATOFAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2138 ЛАШКАР ЛАШКАР LASHKAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2139 ЛАШКАРБЕК ЛАШКАРБЕК LASHKARBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

21401 ЛАШКАРШО ЛАШКАРШО LASHKARSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2140 ЛАШКАРШОҲ ЛАШКАРШОХ LASHKARSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

4631 ЛАЪЛ ЛАЪЛ LA’L

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

464 ЛАЪЛБЕГИМ ЛАЪЛБЕГИМ LA’LBEGIM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2141 ЛАЪЛБЕК ЛАЪЛБЕК LA’LBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

465 ЛАЪЛМОҲ ЛАЪЛМОХ LA’LMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2142 ЛОИҚ ЛОИК LOIQ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

466 ЛОЛА ЛОЛА LOLA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

467 ЛОЛАВАШ ЛОЛАВАШ LOLAVASH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

468 ЛОЛАРУХ ЛОЛАРУХ LOLARUKH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

469 ЛОЛАЧЕҲР ЛОЛАЧЕХР LOLACHEHR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2143 ЛОҲУТӢ ЛОХУТИ LOHUTI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

21441 ЛОҲУТШО ЛОХУТШО LOHUTSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2144 ЛОҲУТШОҲ ЛОХУТШОХ LOHUTSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

470 ЛОҶВАРД ЛОДЖВАРД LOJVARD

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2146 ЛУТФАЛӢ ЛУТФАЛИ LUTFALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2147 ЛУТФИДДИН ЛУТФИДДИН LUTFIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

21481 ЛУТФИШО ЛУТФИШО LUTFISHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2148 ЛУТФИШОҲ ЛУТФИШОХ LUTFISHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

471 ЛУТФИЯ ЛУТФИЯ LUTFIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

21491 ЛУТФУЛЛО ЛУТФУЛЛО LUTFULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2149 ЛУТФУЛЛОҲ ЛУТФУЛЛОХ LUTFULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2145 ЛУҚМОН ЛУКМОН LUQMON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2150 ЛУҲРАСП ЛУХРАСП LUHRASP

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

21501 ЛУҲРОСП ЛУХРОСП LUHROSP

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

472 МАВЗУНА МАВЗУНА MAVZUNA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2151 МАВЛОДОД МАВЛОДОД MAVLODOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2152 МАВЛОМУРОД МАВЛОМУРОД MAVLOMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2153 МАВЛОН МАВЛОН MAVLON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2154 МАВЛОНАЗАР МАВЛОНАЗАР MAVLONAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

473 МАВЛУДА МАВЛУДА MAVLUDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

474 МАВСУМА МАВСУМА MAVSUMA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

477 МАВҶӢ МАВДЖИ MAVJI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

475 МАВҶИГУЛ МАВДЖИГУЛ MAVJIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

476 МАВҶИЯ МАВДЖИЯ MAVJIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2155 МАВҶУД МАВДЖУД MAVJUD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

478 МАВҶУДА МАВДЖУДА MAVJUDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2156 МАДАД МАДАД MADAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2157 МАДАДБЕК МАДАДБЕК MADADBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

480 МАДИНА МАДИНА MADINA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

481 МАДҲИЯ МАДХИЯ MADHIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2158 МАЗДАК МАЗДАК MAZDAK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

482 МАЙДАГУЛ МАЙДАГУЛ MAYDAGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

483 МАЙСАРА МАЙСАРА MAYSARA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

484 МАКНУНА МАКНУНА MAKNUNA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2164 МАЛЕҲО МАЛЕХО MALEHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2165 МАЛИК МАЛИК MALIK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages

 

Useful Links

Сомонаи Президенти Тоҷикистон
Сомонаи Вазорати Маориф
Нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон - "Ҷумҳурият"
Агентии Миллии Иттилоотии Тоҷикистон «Ховар»
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Visitors

  • Total Visitors: 28333617
  • Your IP: 3.236.122.9
 

Subscription

Ба ахбори рӯзи мо обуна шавед
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.