Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Оғоз 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Анҷом
Саҳифаи 1 аз 6 (0%)

Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ

Рақам Тоҷикӣ Русӣ Англисӣ Тавсифи ном
2527 ЛОҲУТӢ ЛОХУТИ LOHUTI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2528 ЛОҲУТШОҲ ЛОХУТШОХ LOHUTSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

565 ЛОҶВАРД ЛОДЖВАРД LOJVARD

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2530 ЛУТФАЛӢ ЛУТФАЛИ LUTFALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2531 ЛУТФИДДИН ЛУТФИДДИН LUTFIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

566 ЛУТФИМОҲ ЛУТФИМОХ LUTFIMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2532 ЛУТФИШОҲ ЛУТФИШОХ LUTFISHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

567 ЛУТФИЯ ЛУТФИЯ LUTFIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2533 ЛУТФУЛЛОҲ ЛУТФУЛЛОХ LUTFULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

568 ЛУЪБАТ ЛУЪБАТ LU’BAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2529 ЛУҚМОН ЛУКМОН LUQMON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2534 ЛУҲРАСП ЛУХРАСП LUHRASP

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2535 ЛУҲРОСП ЛУХРОСП LUHROSP

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2606 МEВАР* МEХВАР MEHVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2605 МEҲАН* МEХАН MEHAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2607 МEҲАНШОҲ МEХАНШОХ MEHANSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2609 МEҲЗОД МEХЗОД MEHZOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

569 МАВЗУНА МАВЗУНА MAVZUNA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2536 МАВЛОДОД МАВЛОДОД MAVLODOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2537 МАВЛОМУРОД МАВЛОМУРОД MAVLOMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2538 МАВЛОН МАВЛОН MAVLON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2539 МАВЛОННАЗАР МАВЛОННАЗАР MAVLONNAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

570 МАВЛУДА МАВЛУДА MAVLUDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

571 МАВСУМА МАВСУМА MAVSUMA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

574 МАВҶӢ МАВДЖИ MAVJI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

572 МАВҶИГУЛ МАВДЖИГУЛ MAVJIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

573 МАВҶИЯ МАВДЖИЯ MAVJIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

575 МАВҶУДА МАВДЖУДА MAVJUDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2540 МАДАД МАДАД MADAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

577 МАДИНА МАДИНА MADINA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

578 МАДҲИЯ МАДХИЯ MADHIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

579 МАЗБУТ* МАЗБУТ MAZBUT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2541 МАЗБУТ* МАЗБУТ MAZBUT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2542 МАЗДАК МАЗДАК MAZDAK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2543 МАЗҲАРИДДИН МАЗХАРИДДИН MAZHARIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

581 МАЙДАГУЛ МАЙДАГУЛ MAYDAGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

580 МАЙДАМОҲ МАЙДАМОХ MAYDAMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

585 МАЙЛОН МАЙЛОН MAYLON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

582 МАЙМАНА МАЙМАНА MAYMANA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

583 МАЙСА МАЙСА MAYSA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

584 МАЙСАРА МАЙСАРА MAYSARA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

586 МАКНУНА МАКНУНА MAKNUNA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2552 МАЛАК МАЛАК MALAK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2553 МАЛАКШОҲ МАЛАКШОХ MALAKSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

589 МАЛЕҲА* МАЛЕХА MALЕHА

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2550 МАЛЕҲА* МАЛЕХА MALEHA

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2551 МАЛЕҲО МАЛЕХО MALEHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2554 МАЛИК МАЛИК MALIK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

590 МАЛИКА МАЛИКА MALIKA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2555 МАЛИКИДДИН МАЛИКИДДИН MALIKIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2556 МАЛИКМУРОД МАЛИКМУРОД MALIKMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2557 МАЛИКМУҲАММАД МАЛИКМУХАММАД MALIKMUHAMMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

591 МАЛИКНОЗ МАЛИКНОЗ MALIKNOZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2558 МАЛИКШОҲ МАЛИКШОХ MALIKSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

592 МАЛОҲАТ МАЛОХАТ MALOHAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2559 МАМДУҲ МАМДУХ MAMDUH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

593 МАМЛАКАТ МАМЛАКАТ MAMLAKAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

594 МАМНУНА МАМНУНА MAMNUNA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2560 МАНЗАР МАНЗАР MANZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2561 МАНЗАРШОҲ МАНЗАРШОХ MANZARSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

595 МАНЗУМА МАНЗУМА MANZUMA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2562 МАНЗУР МАНЗУР MANZUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

596 МАНЗУРА МАНЗУРА MANZURA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

597 МАНИЖА МАНИЖА MANIZHA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2563 МАНИШ МАНИШ MANISH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2564 МАННОН МАННОН MANNON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2565 МАНСУР МАНСУР MANSUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2566 МАНУЧЕҲР МАНУЧЕХР MANUCHEHR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

598 МАНУЧЕҲРА МАНУЧЕХРА MАNUCHEHRА

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2567 МАНУШОН МАНУШОН MANUSHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2568 МАНШУР МАНШУР MANSHUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

599 МАРВИГУЛ МАРВИГУЛ MARVIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

600 МАРВИЯ МАРВИЯ MARVIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

601 МАРВОРИД МАРВОРИД MARVORID

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2569 МАРДОН МАРДОН MARDON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2570 МАРДОНШОҲ МАРДОНШОХ MARDONSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2571 МАРЗБОН МАРЗБОН MARZBON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2572 МАРЗБОНШОҲ МАРЗБОНШОХ MARZBONSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

603 МАРЗИБОНУ МАРЗИБОНУ MARZIBONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

602 МАРЗИЯ МАРЗИЯ MARZIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

608 МАРЯМ МАРЯМ MARYAM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

609 МАРЯМБИБӢ МАРЯМБИБИ MARYAMBIBI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

604 МАРҲАБО МАРХАБО MARHABO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

605 МАРҲАМАТ МАРХАМАТ MARHAMAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

606 МАРҶОН МАРДЖОН MARJON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

607 МАРҶОНА МАРДЖОНА MARJONA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

610 МАСАРРАТ МАСАРРАТ MASАRRAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2573 МАСНАД МАСНАД MASNAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2574 МАСРУР МАСРУР MASRUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

611 МАСРУРА МАСРУРА MASRURA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2575 МАСРУРШОҲ МАСРУРШОХ MASRURSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

612 МАСТОНА МАСТОНА MASTONA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

613 МАСТОНГУЛ МАСТОНГУЛ MASTONGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2576 МАСТОНШОҲ МАСТОНШОХ MASTONSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

614 МАСТУР* МАСТУР MASTUR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2577 МАСТУР* МАСТУР MASTUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

615 МАСТУРА МАСТУРА MASTURA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2578 МАСЪУД МАСЪУД MAS’UD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

616 МАСЪУДА МАСЪУДА MAS’UDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2579 МАТИН МАТИН MATIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages