Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Оғоз 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Анҷом
Саҳифаи 1 аз 6 (0%)

Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ

Рақам Тоҷикӣ Русӣ Англисӣ Тавсифи ном
1583 АФЗУНМЕҲР АФЗУНМЕХР AFZUNMEHR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1584 АФЛОК АФЛОК AFLOK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1585 АФРАНГ АФРАНГ AFRANG

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1586 АФРОСИЁБ АФРОСИЁБ AFROSIYOB

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1587 АФРӮЗ АФРУЗ AFRUZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

59 АФРӮЗА АФРУЗА AFRUZA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1588 АФСАҲ АФСАХ AFSAH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

60 АФСОНА АФСОНА AFSONA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

61 АФСУН АФСУН AFSUN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1589 АФШИН АФШИН AFSHIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

62 АХТАР АХТАР AKHTAR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1606 АШКБӮС АШКБУС ASHKBUS

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1607 АШОВАНД АШОВАНД ASHOVAND

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

66 АШРАФ АШРАФ ASHRAF

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1608 АШРАФ АШРАФ ASHRAF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1609 АШРАФИДДИН АШРАФИДДИН ASHRAFIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1610 АШУДОД АШУДОД ASHUDOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1611 АШӮР АШУР ASHUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1612 АШӮРАЛӢ АШУРАЛИ ASHURALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

67 АШӮРБӢ АШУРБИ ASHURBI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

68 АШӮРМОҲ АШУРМОХ ASHURMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1613 АЪЗАМ АЪЗАМ A’ZAM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1614 АЪЗАМБЕК АЪЗАМБЕК A’ZAMBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1615 АЪЗАМХОН АЪЗАМХОН A’ZAMKHОН

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16171 АЪЗАМШО АЪЗАМШО A’ZAMSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1617 АЪЗАМШОҲ АЪЗАМШОХ A’ZAMSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1616 АЪЗАМҶОН АЪЗАМДЖОН A’ZAMJON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1618 АЪЛАМ АЪЛАМ A’LAM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1619 АЪЛАМДОД АЪЛАМДОД A’LAMDOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1620 АЪЛАМИДДИН АЪЛАМИДДИН A’LAMIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1621 АЪЛАМХОН АЪЛАМХОН A’LAMKHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16221 АЪЛАМШО АЪЛАМШО A’LAMSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1622 АЪЛАМШОҲ АЪЛАМШОХ A’LAMSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1623 АЪЛОХОН АЪЛОХОН А’LOKHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1481 АҚЛИДДИН АКЛИДДИН AQLIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1590 АҲВАЗБЕК АХВАЗБЕК AHVAZBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

15911 АҲВАЗШО АХВАЗШО AHVAZSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1591 АҲВАЗШОҲ АХВАЗШОХ AHVAZSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

63 АҲДИЯ АХДИЯ AHDIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

15921 АҲДУЛЛО АХДУЛЛО AHDULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1592 АҲДУЛЛОҲ АХДУЛЛОХ AHDULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1593 АҲКОМИДДИН АХКОМИДДИН AHKOMIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1594 АҲЛИДДИН АХЛИДДИН AHLIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

64 АҲЛИНИСО АХЛИНИСО AHLINISO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

65 АҲЛИЯ АХЛИЯ AHLIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1595 АҲМАД АХМАД AHMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1596 АҲМАДАЛӢ АХМАДАЛИ AHMADALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1597 АҲМАДБАХШ АХМАДБАХШ AHMADBAKHSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1598 АҲМАДЁР АХМАДЁР AHMADYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1599 АҲМАДНУР АХМАДНУР AHMADNUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16001 АҲМАДУЛЛО АХМАДУЛЛО AHMADULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1600 АҲМАДУЛЛОҲ АХМАДУЛЛОХ AHMADULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1601 АҲМАДҶОН АХМАДДЖОН AHMADJON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1602 АҲРОР АХРОР AHROR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1603 АҲРОРИДДИН АХРОРИДДИН AHRORIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1604 АҲТАМ АХТАМ AHTAM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1605 АҶВОН АДЖВОН AJVON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1624 БАДЕУЗЗАМОН БАДЕУЗЗАМОН BADEUZZAMON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1625 БАДЕЪ БАДЕЪ BADE’

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1626 БАДР БАДР BADR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1627 БАДРИДДИН БАДРИДДИН BADRIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

69 БАДРИНИСО БАДРИНИСО BADRINISO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

70 БАЗМОРО БАЗМОРО BAZMORO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1628 БАЙЗО БАЙЗО BAYZO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1630 БАЛХЁР БАЛХЁР BALKHYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

71 БАЛХИМОҲ БАЛХИМОХ BALKHIМОН

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

72 БАЛХИЯ БАЛХИЯ BALKHIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1631 БАЛЪАМӢ БАЛЪАМИ BAL’AMI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1632 БАРАКАТ+ БАРАКАТ BARAKAT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16331 БАРАКАТУЛЛО БАРАКАТУЛЛО BARAKATULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1633 БАРАКАТУЛЛОҲ БАРАКАТУЛЛОХ BARAKATULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

73 БАРАФРӮЗ БАРАФРУЗ BARAFRUZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

74 БАРГИГУЛ БАРГИГУЛ BARGIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

75 БАРГИНОР БАРГИНОР BARGINOR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1634 БАРДИЯ БАРДИЯ BARDIYA

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1635 БАРЗИН БАРЗИН BARZIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1636 БАРЗИНДОД БАРЗИНДОД BARZINDOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1637 БАРЗИНМЕҲР БАРЗИНМЕХР BARZINMEHR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1638 БАРЗИНФАР БАРЗИНФАР BARZINFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1639 БАРЗИНШОД БАРЗИНШОД BARZINSHOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1640 БАРЗМАНД БАРЗМАНД BARZMAND

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1641 БАРЗУ БАРЗУ BARZU

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1642 БАРЗУЯ БАРЗУЯ BARZUYA

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1643 БАРЗФАР БАРЗФАР BARZFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

76 БАРНИГОР БАРНИГОР BARNIGOR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

77 БАРНО+ БАРНО BARNO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

78 БАРНОГУЛ БАРНОГУЛ BARNOGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

79 БАРНОМЕҲР БАРНОМЕХР BARNOMEHR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

80 БАРНОРУХ БАРНОРУХ BARNORUKH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

81 БАРОАТ+ БАРОАТ BAROAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1644 БАРОЗ БАРОЗ BAROZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1645 БАРОЗМОН БАРОЗМОН BAROZMON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1646 БАРОТ БАРОТ BAROT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1647 БАРОТАЛӢ БАРОТАЛИ BAROTALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16481 БАРОТУЛЛО БАРОТУЛЛО BAROTULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1648 БАРОТУЛЛОҲ БАРОТУЛЛОХ BAROTULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

82 БАРОҲАТ БАРОХАТ BAROHAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1649 БАРУМАНД БАРУМАНД BARUMAND

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

83 БАРЧИН БАРЧИН BARCHIN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1650 БАСИР БАСИР BASIR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages