Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Оғоз 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Анҷом
Саҳифаи 1 аз 6 (0%)

Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ

Рақам Тоҷикӣ Русӣ Англисӣ Тавсифи ном
1838 АФИФУЛЛОҲ АФИФУЛЛОХ AFIFULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1839 АФЛОК АФЛОК AFLOK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1840 АФЛОТУН АФЛОТУН AFLOTUN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1841 АФРАНГ АФРАНГ AFRANG

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1842 АФРОЗ АФРОЗ AFROZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1843 АФРОМИН АФРОМИН AFROMIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1844 АФРОСИЁБ АФРОСИЁБ AFROSIYOB

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1845 АФРӮЗ АФРУЗ AFRUZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

70 АФРӮЗА АФРУЗА AFRUZA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1846 АФСАР АФСАР AFSAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1847 АФСАҲ АФСАХ AFSAH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

71 АФСОНА АФСОНА AFSONA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1848 АФШИН АФШИН AFSHIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

72 АФШОНА АФШОНА AFSHONA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1849 АХВОСТ АХВОСТ AKHVOST

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

73 АХТАР* АХТАР AKHTAR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1850 АХТАР* АХТАР AKHTAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

47 АХТАРАФРӮЗ АХТАРАФРУЗ AKHTARAFRUZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1851 АХТАРШОҲ АХТАРШОХ AKHTARSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1872 АШКАН АШКАН ASHKАN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1873 АШКБӮС АШКБУС ASHKBUS

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1874 АШКОН АШКОН ASHKON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1875 АШОВАНД АШОВАНД ASHOVAND

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

79 АШРАФ* АШРАФ ASHRAF

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1876 АШРАФ* АШРАФ ASHRAF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1877 АШРАФИДДИН АШРАФИДДИН ASHRAFIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1878 АШТО АШТО ASHTO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1879 АШУДОД АШУДОД ASHUDOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1880 АШУР АШУР ASHUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1881 АШУРАЛӢ АШУРАЛИ ASHURALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

80 АШУРБИБӢ АШУРБИБИ ASHURBIBI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1882 АЪЗАМ АЪЗАМ A’ZAM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1883 АЪЗАМШОҲ АЪЗАМШОХ A’ZAMSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1884 АЪЛАМ АЪЛАМ A’LAM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1885 АЪЛАМДОД АЪЛАМДОД A’LAMDOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1886 АЪЛАМИДДИН АЪЛАМИДДИН A’LAMIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1887 АЪЛАМШОҲ АЪЛАМШОХ A’LAMSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1730 АҚЛИДДИН АКЛИДДИН AQLIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1852 АҲАД АХАД AHАD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1853 АҲВАЗ АХВАЗ AHVAZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1854 АҲВАЗШОҲ АХВАЗШОХ AHVAZSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

74 АҲДИЯ АХДИЯ AHDIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1855 АҲДУЛЛОҲ АХДУЛЛОХ AHDULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1856 АҲКОМИДДИН АХКОМИДДИН AHKOMIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1857 АҲЛИДДИН АХЛИДДИН AHLIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1858 АҲЛИЁР АХЛИЁР AHLIYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

75 АҲЛИЯ АХЛИЯ AHLIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1859 АҲМАД АХМАД AHMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1860 АҲМАДАЛӢ АХМАДАЛИ AHMADALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1861 АҲМАДБАХШ АХМАДБАХШ AHMADBAKHSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1862 АҲМАДЁР АХМАДЁР AHMADYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1863 АҲМАДНУР АХМАДНУР AHMADNUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1864 АҲМАДУЛЛОҲ АХМАДУЛЛОХ AHMADULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1865 АҲМАДШОҲ АХМАДШОХ AHMADSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1866 АҲРОР АХРОР AHROR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1867 АҲРОРИДДИН АХРОРИДДИН AHRORIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1868 АҲСАН АХСАН AHSAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

76 АҲСАНА АХСАНА AHSANA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

77 АҲСАНБИБӢ АХСАНБИБИ AHSANBIBI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

78 АҲСАНГУЛ АХСАНГУЛ AHSANGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1869 АҲТАМ АХТАМ AHTAM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1870 АҶАМ АДЖАМ AJAM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1871 АҶВОН АДЖВОН AJVON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1888 БАВИШ БАВИШ BAVISH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1889 БАДЕУЗЗАМОН БАДЕУЗЗАМОН BADEUZZAMON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1890 БАДЕЪ БАДЕЪ BADE’

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1891 БАДР БАДР BADR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1892 БАДРИДДИН БАДРИДДИН BADRIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1893 БАЁЗ БАЁЗ BAYOZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

81 БАЗМОРО БАЗМОРО BAZMORO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1894 БАЙЗО БАЙЗО BAYZO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1896 БАЛХЁР БАЛХЁР BALKHYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

82 БАЛХИНУР БАЛХИНУР BALKHINUR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

83 БАЛХИЯ БАЛХИЯ BALKHIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1897 БАЛЪАМӢ БАЛЪАМИ BAL’AMI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

84 БАНОЗ БАНОЗ BANOZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

85 БАРАКАТ* БАРАКАТ BARAKAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1898 БАРАКАТ* БАРАКАТ BARAKAT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1899 БАРАКАТУЛЛОҲ БАРАКАТУЛЛОХ BARAKATULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

86 БАРАФРӮЗ БАРАФРУЗ BARAFRUZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

87 БАРГИГУЛ БАРГИГУЛ BARGIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

88 БАРГИНОР БАРГИНОР BARGINOR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1900 БАРДИЯ БАРДИЯ BARDIYA

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1901 БАРЗИГАР БАРЗИГАР BARZIGAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1902 БАРЗИН БАРЗИН BARZIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1903 БАРЗИНДОД БАРЗИНДОД BARZINDOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1904 БАРЗИНМЕҲР БАРЗИНМЕХР BARZINMEHR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1905 БАРЗИНФАР БАРЗИНФАР BARZINFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1906 БАРЗИНШОД БАРЗИНШОД BARZINSHOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1907 БАРЗМАНД БАРЗМАНД BARZMAND

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1908 БАРЗУ БАРЗУ BARZU

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1909 БАРЗУЯ БАРЗУЯ BARZUYA

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1910 БАРЗФАР БАРЗФАР BARZFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1911 БАРМАК БАРМАК BARMAK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

89 БАРНИГОР БАРНИГОР BARNIGOR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

90 БАРНО* БАРНО BARNO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1912 БАРНО* БАРНО BARNO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

91 БАРНОГУЛ БАРНОГУЛ BARNOGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1913 БАРНОДИЛ БАРНОДИЛ BARNODIL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

92 БАРНОМЕҲР БАРНОМЕХР BARNOMEHR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages