Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Оғоз 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Анҷом
Саҳифаи 1 аз 6 (0%)

Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ

Рақам Тоҷикӣ Русӣ Англисӣ Тавсифи ном
93 БАРНОРУХ БАРНОРУХ BARNORUKH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

94 БАРОАТ* БАРОАТ BAROAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1914 БАРОАТ* БАРОАТ BAROАT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1915 БАРОЗ БАРОЗ BAROZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1916 БАРОЗМОН БАРОЗМОН BAROZMON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1917 БАРОНӮШ БАРОНУШ BARONUSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1918 БАРОТ БАРОТ BAROT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1919 БАРОТАЛӢ БАРОТАЛИ BAROTALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1920 БАРОТУЛЛОҲ БАРОТУЛЛОХ BAROTULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

95 БАРОҲАТ БАРОХАТ BAROHAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1921 БАРОҲИМ БАРОХИМ BAROHIM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1922 БАРУМАНД БАРУМАНД BARUMAND

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

96 БАРФИМОҲ БАРФИМОХ BARFIMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

97 БАРЧИН БАРЧИН BARCHIN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

98 БАСГУЛ БАСГУЛ BASGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1923 БАСИР БАСИР BASIR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

99 БАСИРАТ БАСИРАТ BASIRAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

100 БАСОРАТ БАСОРАТ BASORAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

101 БАХМАЛ БАХМАЛ BAKHMAL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

102 БАХТ* БАХТ BAKHT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1924 БАХТ* БАХТ BAKHT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1925 БАХТАЛӢ БАХТАЛИ BAKHTALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

103 БАХТАФРӮЗ БАХТАФРУЗ BAKHTAFRUZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

104 БАХТДАВЛАТ БАХТДАВЛАТ BAKHTDAVLAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1927 БАХТӢ БАХТИ BAKHTI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

105 БАХТИГУЛ БАХТИГУЛ BAKHTIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1926 БАХТИЁР БАХТИЁР BAKHTIYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

106 БАХТИЯ БАХТИЯ BAKHTIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1928 БАХТОВАР БАХТОВАР BAKHTOVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1929 БАХТОВАРШОҲ БАХТОВАРШОХ BAKHTOVARSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1930 БАХТОФАР БАХТОФАР BAKHTOFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

107 БАХТОФАРИН БАХТОФАРИН BAKHTOFARIN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1931 БАХТФИЗО БАХТФИЗО BAKHTFIZO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

108 БАХТҶАМОЛ БАХТДЖАМОЛ BAKHTJAMOL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1950 БАШИР БАШИР BASHIR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

115 БАШОРАТ БАШОРАТ BASHORAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1951 БАШУТАН БАШУТАН BASHUTAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1895 БАҚО БАКО BAQO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1932 БАҲМАН БАХМАН BAHMAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1933 БАҲМАНЁР БАХМАНЁР BAHMANYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1934 БАҲОВАДДИН БАХОВАДДИН BAHOVADDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1935 БАҲОВАР БАХОВАР BAHOVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1936 БАҲОДУР БАХОДУР BAHODUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1937 БАҲОДУРШОҲ БАХОДУРШОХ BAHODURSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

109 БАҲОР* БАХОР BAHOR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1938 БАҲОР* БАХОР BAHOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

110 БАҲОРА БАХОРА BAHORA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

111 БАҲОРГУЛ БАХОРГУЛ BAHORGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1939 БАҲОРЗОД БАХОРЗОД BAHORZOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1940 БАҲОРИДДИН БАХОРИДДИН BAHORIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

112 БАҲОРНОЗ БАХОРНОЗ BAHORNOZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1941 БАҲОУДДИН БАХОУДДИН BAHOUDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1942 БАҲРАВАР БАХРАВАР BAHRAVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1943 БАҲРАМАНД БАХРАМАНД BAHRAMAND

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1944 БАҲРАМОН БАХРАМОН BAHRAMON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1946 БАҲРӢ БАХРИ BAHRI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

113 БАҲРИГУЛ БАХРИГУЛ BAHRIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1945 БАҲРИДДИН БАХРИДДИН BAHRIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

114 БАҲРИЯ БАХРИЯ BAHRIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1947 БАҲРОМ БАХРОМ BAHROM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1948 БАҲРОМШОҲ БАХРОМШОХ BAHROMSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1949 БАҲРУЛЛОҲ БАХРУЛЛОХ BAHRULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1952 БЕБОК БЕБОК BEBOK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1953 БЕВАРД БЕВАРД BEVARD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1954 БЕГИЁР БЕГИЁР BEGIYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1955 БЕДИЛ БЕДИЛ BEDIL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1956 БЕДОР БЕДОР BEDOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1957 БЕДОРДИЛ БЕДОРДИЛ BEDORDIL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1958 БЕЖАН БЕЖАН BEZHAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1959 БЕКАРОН БЕКАРОН BEKARON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1960 БЕКМУРОД БЕКМУРОД BEKMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1961 БЕКМУҲАММАД БЕКМУХАММАД BEKMUHAMMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1962 БЕКНАЗАР БЕКНАЗАР BEKNAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

116 БЕНАЗИР БЕНАЗИР BENAZIR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1963 БЕНИЁЗ БЕНИЁЗ BENIYOZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1964 БЕРУНӢ БЕРУНИ BERUNI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

117 БЕҲАМТО БЕХАМТО BEHAMTO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

118 БЕҲАФРӮЗ БЕХАФРУЗ BEHAFRUZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

119 БЕҲБУД* БЕХБУД BEHBUD

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1965 БЕҲБУД* БЕХБУД BEHBUD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1966 БЕҲБУДӢ БЕХБУДИ BEHBUDI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1967 БЕҲВАШ БЕХВАШ BEHVASH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1968 БЕҲДОВАР БЕХДОВАР BEHDOVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

120 БЕҲДУХТ БЕХДУХТ BEHDUKHT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1969 БЕҲЗОД БЕХЗОД BEHZOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

121 БЕҲИН* БЕХИН BEHIN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1970 БЕҲИН* БЕХИН BEHIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

122 БЕҲИНА БЕХИНА BEHINА

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

123 БЕҲИНДУХТ БЕХИНДУХТ BEHINDUKHT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1971 БЕҲМАНИШ БЕХМАНИШ BEHMANISH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1972 БЕҲНАЗАР БЕXНАЗАР BEHNAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

124 БЕҲНОЗ БЕХНОЗ BEHNOZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1973 БЕҲНОМ БЕХНОМ BEHNOM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1974 БЕҲНӮШ БЕХНУШ BEHNUSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1975 БЕҲОН БЕХОН BEHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1976 БЕҲРАНГШОҲ БЕХРАНГШОХ BEHRANGSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1977 БЕҲРӮЗ БЕХРУЗ BEHRUZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1978 БЕҲРӮЗШОҲ БЕХРУЗШОХ BEHRUZSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

125 БИБИГУЛ БИБИГУЛ BIBIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

126 БИБИДАВЛАТ БИБИДАВЛАТ BIBIDAVLAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages