Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Оғоз 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Анҷом
Саҳифаи 1 аз 6 (0%)

Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ

Рақам Тоҷикӣ Русӣ Англисӣ Тавсифи ном
1698 БОБОХОН БОБОХОН BOBOKHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

17001 БОБОШО БОБОШО BOBOSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1700 БОБОШОҲ БОБОШОХ BOBOSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1699 БОБОҶОН БОБОДЖОН BOBOJON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1701 БОДОМ БОДОМ BODOM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

132 БОЗГУЛ БОЗГУЛ BOZGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1702 БОЗОРБЕК БОЗОРБЕК BOZORBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1704 БОЙМУРОД БОЙМУРОД BOYMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1703 БОЙМУҲАММАД БОЙМУХАММАД BOYMUHAMMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1705 БОЙНАЗАР БОЙНАЗАР BOYNAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1707 БОНАВО БОНАВО BONAVO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

133 БОНУ БОНУ BONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

134 БОНУПАРӢ БОНУПАРИ BONUPARI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

135 БОНУФАР БОНУФАР BONUFAR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1708 БОРБАД БОРБАД BORBAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1709 БОРОН БОРОН BORON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1710 БОХТАР БОХТАР BOKHTAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1712 БОЯЗИД БОЯЗИД BOYAZID

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

131 БОҒИГУЛ БОГИГУЛ BOGHIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1706 БОҚӢ БОКИ BOQI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1711 БОҲИР БОХИР BOHIR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

136 БОҲИРА БОХИРА BOHIRA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1713 БУЗУРГ БУЗУРГ BUZURG

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1714 БУЗУРГМЕҲР БУЗУРГМЕХР BUZURGMEHR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1715 БУЗУРГУМЕД БУЗУРГУМЕД BUZURGUMED

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1716 БУЛБУЛ БУЛБУЛ BULBUL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1717 БУЛБУЛХОН БУЛБУЛХОН BULBULKHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

17181 БУЛБУЛШО БУЛБУЛШО BULBULSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1718 БУЛБУЛШОҲ БУЛБУЛШОХ BULBULSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

137 БУНАФША БУНАФША BUNAFSHA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1719 БУНЁД БУНЁД BUNYOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1720 БУНЁДБЕК БУНЁДБЕК BUNYODBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1721 БУРДБОР БУРДБОР BURDBOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

138 БУРОНДУХТ БУРОНДУХТ BURONDUKHT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1722 БУРҲОН БУРХОН BURHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1723 БУРҲОНИДДИН БУРХОНИДДИН BURHONIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

139 БӮСТОН+ БУСТОН BUSTON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1724 ВАДУД ВАДУД VADUD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1731 ВАЛӢ ВАЛИ VALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1725 ВАЛИАҲМАД ВАЛИАХМАД VALIAHMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1726 ВАЛИМУҲАММАД ВАЛИМУХАММАД VALIMUHAMMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1727 ВАЛИНЕЪМАТ ВАЛИНЕЪМАТ VALINE’MAT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1728 ВАЛИУДДИН ВАЛИУДДИН VALIUDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1730 ВАЛИХОН ВАЛИХОН VALIKHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1729 ВАЛИҶОН ВАЛИДЖОН VALIJON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

140 ВАЛОМАТ+ ВАЛОМАТ VALOMAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1732 ВАРДНӮШ ВАРДНУШ VARDNUSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1734 ВАРОЗОД ВАРОЗОД VAROZOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1735 ВАРТОҶ ВАРТОДЖ VARTOJ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1733 ВАРҚА ВАРКА VARQA

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1736 ВАРҶОВАНД ВАРДЖОВАНД VARJOVAND

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

141 ВАСИЛА ВАСИЛА VASILA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1737 ВАСИМ ВАСИМ VASIM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1738 ВАСЛИДДИН ВАСЛИДДИН VASLIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

142 ВАСЛИЯ ВАСЛИЯ VASLIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

143 ВАСМА ВАСМА VASMA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

144 ВАСМАГУЛ ВАСМАГУЛ VASMAGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1739 ВАССОФ ВАССОФ VASSOF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

145 ВАСФИЯ ВАСФИЯ VASFIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1740 ВАТАН+ ВАТАН VATAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

146 ВАТАНГУЛ ВАТАНГУЛ VATANGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1741 ВАТАНЁР ВАТАНЁР VATANYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

147 ВАТАННИСО ВАТАННИСО VATANNISO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

148 ВАТАНСУЛТОН ВАТАНСУЛТОН VATANSULTON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

17421 ВАТАНШО ВАТАНШО VATANSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1742 ВАТАНШОҲ ВАТАНШОХ VATANSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1743 ВАФО ВАФО VAFO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1744 ВАФОБЕК ВАФОБЕК VAFOBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1745 ВАФОЁР ВАФОЁР VAFOYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1746 ВАФОНАЗАР ВАФОНАЗАР VAFONAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1748 ВАХШОНВАР ВАХШОНВАР VAKHSHONVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1747 ВАХШУР ВАХШУР VAKHSHUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1749 ВАҲИД ВАХИД VAHID

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1750 ВАҲҲОБ ВАХХОБ VAHHOB

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1751 ВАҲҲОБҶОН ВАХХОБДЖОН VAHHOBJON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1752 ВАҶҲИДДИН ВАДЖХИДДИН VAJHIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

17531 ВАҶҲУЛЛО ВАДЖХУЛЛО VAJHULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1753 ВАҶҲУЛЛОҲ ВАДЖХУЛЛОХ VAJHULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1754 ВИДОД ВИДОД VIDOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

149 ВИЛОЯТ+ ВИЛОЯТ VILOYAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1755 ВИРКАН ВИРКАН VIRKAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1756 ВИРОЗ ВИРОЗ VIROZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

150 ВИС ВИС VIS

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

151 ВИСОЛ ВИСОЛ VISOL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1757 ВИШТАСП ВИШТАСП VISHTАSP

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1758 ВИШТОСП ВИШТОСП VISHTOSP

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

152 ВИҲОН ВИХОН VIHON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1759 ВОЗЕҲ ВОЗЕХ VOZEH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

153 ВОЛА ВОЛА VOLA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

154 ВОЛИДА ВОЛИДА VOLIDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

155 ВОЛО ВОЛО VOLО

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1761 ВОМИҚ ВОМИК VOMIQ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

156 ВОНӮША ВОНУША VONUSHA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

157 ВОРАСТА+ ВОРАСТА VORASTA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1762 ВОРИС ВОРИС VORIS

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1763 ВОСЕЪ ВОСЕЪ VOSE’

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1765 ВОСИЛ ВОСИЛ VOSIL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1766 ВОСИТ ВОСИТ VOSIT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1767 ВОСИФ ВОСИФ VOSIF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1764 ВОСИҚ ВОСИК VOSIQ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages