Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Оғоз 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Анҷом
Саҳифаи 1 аз 6 (0%)

Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ

Рақам Тоҷикӣ Русӣ Англисӣ Тавсифи ном
2034 ВАРДНӮШ ВАРДНУШ VARDNUSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2036 ВАРОЗОД ВАРОЗОД VAROZOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2037 ВАРТОҶ ВАРТОДЖ VARTOJ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2035 ВАРҚА ВАРКА VARQA

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2038 ВАРҶ ВАРДЖ VARJ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2039 ВАРҶОВАНД ВАРДЖОВАНД VARJOVAND

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

172 ВАСИЛА ВАСИЛА VASILA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2040 ВАСИМ ВАСИМ VASIM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

173 ВАСИЯ ВАСИЯ VASIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

174 ВАСИЯТ ВАСИЯТ VASIYAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2041 ВАСЛИДДИН ВАСЛИДДИН VASLIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

175 ВАСЛИЯ ВАСЛИЯ VASLIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

176 ВАСМА ВАСМА VASMA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

177 ВАСМАГУЛ ВАСМАГУЛ VASMAGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2042 ВАССОФ ВАССОФ VASSOF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2043 ВАСТО ВАСТО VASTO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

178 ВАСФИЯ ВАСФИЯ VASFIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

179 ВАТАН* ВАТАН VATAN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2044 ВАТАН* ВАТАН VATAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

180 ВАТАНГУЛ ВАТАНГУЛ VATANGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2045 ВАТАНЁР ВАТАНЁР VATANYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

181 ВАТАНСУЛТОН ВАТАНСУЛТОН VATANSULTON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2046 ВАТАНШОҲ ВАТАНШОХ VATANSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2047 ВАФО ВАФО VAFO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2048 ВАФОЁР ВАФОЁР VAFOYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2049 ВАФОНАЗАР ВАФОНАЗАР VAFONAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2050 ВАХШОНВАР ВАХШОНВАР VAKHSHONVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2051 ВАХШУР ВАХШУР VAKHSHUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2052 ВАҲИД ВАХИД VAHID

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2053 ВАҲҲОБ ВАХХОБ VAHHOB

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2054 ВАҶҲИДДИН ВАДЖХИДДИН VAJHIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2055 ВАҶҲУЛЛОҲ ВАДЖХУЛЛОХ VAJHULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

183 ВЕЖА ВЕЖА VEZHA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

184 ВЕЗА ВЕЗА VEZA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2056 ВИДОД ВИДОД VIDOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

182 ВИЛОЯТ* ВИЛОЯТ VILOYAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2058 ВИЛОЯТ* ВИЛОЯТ VILOYAT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2059 ВИР ВИР VIR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2060 ВИРКАН ВИРКАН VIRKAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2061 ВИРО ВИРО VIRO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2062 ВИРОЗ ВИРОЗ VIROZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

185 ВИС ВИС VIS

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2063 ВИСА ВИСА VISA

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

186 ВИСОЛ ВИСОЛ VISOL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2064 ВИШТАСП ВИШТАСП VISHTАSP

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2065 ВИШТОСП ВИШТОСП VISHTOSP

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2057 ВИҚОР ВИКОР VIQOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

187 ВИҲОН ВИХОН VIHON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2066 ВОЗЕҲ ВОЗЕХ VOZEH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2067 ВОИЗ ВОИЗ VOIZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

188 ВОИЗА ВОИЗА VOIZA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

189 ВОЛА ВОЛА VOLA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

190 ВОЛИДА ВОЛИДА VOLIDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

191 ВОЛО ВОЛО VOLО

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2069 ВОЛО ВОЛО VOLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

192 ВОЛОГУҲАР ВОЛОГУХАР VOLОGUHAR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2070 ВОЛОГУҲАР ВОЛОГУХАР VOLOGUHAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2071 ВОЛОНАЗАР ВОЛОНАЗАР VOLONАZАR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2072 ВОЛОХИРАД ВОЛОХИРАД VOLOKHIRAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2073 ВОМИҚ ВОМИК VOMIQ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

193 ВОНӮША ВОНУША VONUSHA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

194 ВОРАСТА* ВОРАСТА VORASTA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2074 ВОРАСТА* ВОРАСТА VORASTA

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2075 ВОРИС ВОРИС VORIS

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

195 ВОРИСА ВОРИСА VORISA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2076 ВОСЕЪ ВОСЕЪ VOSE’

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2078 ВОСИЛ ВОСИЛ VOSIL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

196 ВОСИЛА ВОСИЛА VOSILA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2079 ВОСИТ ВОСИТ VOSIT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2080 ВОСИФ ВОСИФ VOSIF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2077 ВОСИҚ ВОСИК VOSIQ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2081 ВОФИР ВОФИР VOFIR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2068 ВОҚИФ ВОКИФ VOQIF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2082 ВОҲИД ВОХИД VOHID

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

197 ВОҲИДА ВОХИДА VOHIDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2083 ВОҶИБ ВОДЖИБ VOJIB

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

198 ВОҶИБА ВОДЖИБА VOJIBA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

199 ВОҶИДА ВОДЖИДА VOJIDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

200 ГАВҲАР* ГАВХАР GAVHAR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2084 ГАВҲАР* ГАВХАР GAVHAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

201 ГАВҲАРБОР ГАВХАРБОР GAVHARBOR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

202 ГАВҲАРНАМО ГАВХАРНАМО GAVHARNAMO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

203 ГАВҲАРТОҶ ГАВХАРТОДЖ GAVHARTOJ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

204 ГАВҲАРФИШОН ГАВХАРФИШОН GAVHARFISHON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

205 ГАВҲАРШОД ГАВХАРШОД GAVHARSHOD

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2085 ГАВҲАРШОҲ ГАВХАРШОХ GAVHARSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2086 ГАЖДАҲАМ ГАЖДАХАМ GAZHDAHAM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2087 ГАНҶБАХШ ГАНДЖБАХШ GANJBAKHSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

206 ГАНҶИНА ГАНДЖИНА GANJINA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

207 ГАНҶМЕҲР ГАНДЖМЕХР GANJMEHR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

208 ГАНҶНАМО ГАНДЖНАМО GANJNAMO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2088 ГАНҶУР ГАНДЖУР GANJUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2089 ГАРСЕВАЗ ГАРСЕВАЗ GARSEVAZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2090 ГАРШОСП ГАРШОСП GARSHOSP

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2091 ГАҲОР ГАХОР GAHOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2092 ГЕВ ГЕВ GEV

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

209 ГЕСУ ГЕСУ GESU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2093 ГЕТӢ ГЕТИ GETI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

210 ГЕТИНАМО ГЕТИНАМО GETINAMO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

211 ГЕТИФУРӮЗ ГЕТИФУРУЗ GETIFURUZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages