Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Start 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Complete
Page 1 of 6 (0%)

Catalogue of Tajik national names

Number Name Russian English Term description
1368 АБДУЛАЗИЗ АБДУЛАЗИЗ ABDULAZIZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1374 АБДУЛБОСИТ АБДУЛБОСИТ ABDULBOSIT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1392 АБДУЛМАЛИК АБДУЛМАЛИК ABDULMALIK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1398 АБДУЛХОЛИҚ АБДУЛХОЛИК ABDULKHOLIQ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1380 АБДУЛҒАФФОР АБДУЛГАФФОР ABDULGHAFFOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1386 АБДУЛҚУДДУС АБДУЛКУДДУС ABDULQUDDUS

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1404 АБДУЛҶАББОР АБДУЛДЖАББОР ABDULJABBOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1410 АБДУРРАҲИМ АБДУРРАХИМ ABDURRAHIM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1416 АБДУССАМАД АБДУССАМАД ABDUSSAMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1422 АБУБАКР АБУБАКР ABUBAKR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1428 АБУЛФАЙЗ АБУЛФАЙЗ ABULFAYZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1434 АБУМАНСУР АБУМАНСУР ABUMANSUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1440 АБУСОБИТ АБУСОБИТ ABUSOBIT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1446 АВАРДОД АВАРДОД AVARDOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1452 АВҲАДИДДИН АВХАДИДДИН AVHADIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1458 АЗИЗБЕК АЗИЗБЕК AZIZBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

7 АЗИЗБОНУ АЗИЗБОНУ AZIZBONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1464 АЗИМ АЗИМ AZIM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

14661 АЗИМШО АЗИМШО AZIMSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1470 АЙНӢ АЙНИ AYNI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1476 АКОБИР АКОБИР AKOBIR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1482 АЛАМ АЛАМ ALAM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1488 АЛИАҲМАД АЛИАХМАД ALIAHMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1494 АЛИМАРДОН АЛИМАРДОН ALIMARDON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1500 АЛИХОН АЛИХОН ALIKHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1506 АМИД АМИД AMID

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

15081 АМИДУЛЛО АМИДУЛЛО AMIDULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1512 АМИНУЛЛОҲ АМИНУЛЛОХ AMINULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1518 АМИРБЕК АМИРБЕК AMIRBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1524 АМОНУЛЛОҲ АМОНУЛЛОХ AMONULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

13 АМРИЯ АМРИЯ AMRIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

15291 АМРУЛЛО АМРУЛЛО AMRULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1530 АНВАР АНВАР ANVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

19 АНГУБИН АНГУБИН ANGUBIN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

25 АНОРГУЛ АНОРГУЛ ANORGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1536 АНСОР АНСОР ANSOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1542 АРДАВОН АРДАВОН ARDAVON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1548 АРСОМ АРСОМ ARSOM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

37 АРӮСБОНУ АРУСБОНУ ARUSBONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1554 АРШО АРШО ARSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

31 АРҒУВОН АРГУВОН ARGHUVON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1560 АСАЛБЕК АСАЛБЕК ASALBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

43 АСАЛБОНУ АСАЛБОНУ ASALBONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1566 АСЛАМ АСЛАМ ASLAM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

49 АСЛИМОҲ АСЛИМОХ ASLIMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1572 АСРОРУЛҲАҚ АСРОРУЛХАК ASRORULHAQ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1578 АТОХОН АТОХОН ATOKHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

55 АТРИГУЛ АТРИГУЛ ATRIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

15821 АФЗАЛШО АФЗАЛШО AFZALSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1584 АФЛОК АФЛОК AFLOK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

61 АФСУН АФСУН AFSUN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1608 АШРАФ АШРАФ ASHRAF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

67 АШӮРБӢ АШУРБИ ASHURBI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1614 АЪЗАМБЕК АЪЗАМБЕК A’ZAMBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1620 АЪЛАМИДДИН АЪЛАМИДДИН A’LAMIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1590 АҲВАЗБЕК АХВАЗБЕК AHVAZBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1596 АҲМАДАЛӢ АХМАДАЛИ AHMADALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1602 АҲРОР АХРОР AHROR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1626 БАДР БАДР BADR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1632 БАРАКАТ+ БАРАКАТ BARAKAT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16331 БАРАКАТУЛЛО БАРАКАТУЛЛО BARAKATULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

73 БАРАФРӮЗ БАРАФРУЗ BARAFRUZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1638 БАРЗИНФАР БАРЗИНФАР BARZINFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

79 БАРНОМЕҲР БАРНОМЕХР BARNOMEHR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1644 БАРОЗ БАРОЗ BAROZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1650 БАСИР БАСИР BASIR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

85 БАХТБОНУ БАХТБОНУ BAKHTBONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1656 БАХТОФАР БАХТОФАР BAKHTOFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

91 БАХТҶАМОЛ БАХТДЖАМОЛ BAKHTJAMOL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1662 БАҲОДУР БАХОДУР BAHODUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1668 БАҲОУДДИН БАХОУДДИН BAHOUDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

97 БАҲРИНИСО БАХРИНИСО BAHRINISO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1674 БЕБОК БЕБОК BEBOK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1680 БЕРУНӢ БЕРУНИ BERUNI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

103 БЕҲИН+ БЕХИН BEHIN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1686 БЕҲРӮЗ БЕХРУЗ BEHRUZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16871 БЕҲРӮЗШО БЕХРУЗШО BEHRUZSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

109 БИБИМОҲ БИБИМОХ BIBIMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

115 БИБИРАЙҲОН БИБИРАЙХОН BIBIRAYHON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

121 БИБИСОРО БИБИСОРО BIBISORO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

127 БИБИҶОН БИБИДЖОН BIBIJON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1692 БОБОАЛӢ БОБОАЛИ BOBOALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1698 БОБОХОН БОБОХОН BOBOKHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1704 БОЙМУРОД БОЙМУРОД BOYMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

133 БОНУ БОНУ BONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1710 БОХТАР БОХТАР BOKHTAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1716 БУЛБУЛ БУЛБУЛ BULBUL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1722 БУРҲОН БУРХОН BURHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

139 БӮСТОН+ БУСТОН BUSTON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1728 ВАЛИУДДИН ВАЛИУДДИН VALIUDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1734 ВАРОЗОД ВАРОЗОД VAROZOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

145 ВАСФИЯ ВАСФИЯ VASFIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1740 ВАТАН+ ВАТАН VATAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1746 ВАФОНАЗАР ВАФОНАЗАР VAFONAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1752 ВАҶҲИДДИН ВАДЖХИДДИН VAJHIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

151 ВИСОЛ ВИСОЛ VISOL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1758 ВИШТОСП ВИШТОСП VISHTOSP

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

157 ВОРАСТА+ ВОРАСТА VORASTA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1764 ВОСИҚ ВОСИК VOSIQ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

163 ГАВҲАРНАМО ГАВХАРНАМО GAVHARNAMO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages

 

Useful Links

Сомонаи Президенти Тоҷикистон
Сомонаи Вазорати Маориф
Нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон - "Ҷумҳурият"
Агентии Миллии Иттилоотии Тоҷикистон «Ховар»
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Visitors

  • Total Visitors: 3948590
  • Unique Visitors: 26197
  • Registered Users: 55
  • Last Registered User: eusebiadai
  • Published Nodes: 5223
  • Your IP: 54.224.220.72
  • Since: 14 Nov 2017 - 16:42
 

Newsletters

Ба ахбори рӯзи мо обуна шавед
Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сомона Сомонаи расмӣ.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.