Speeches

Television message regarding the Day of national language (October 5, 2017)

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

Ҳамватанони азиз!

Ҳамаи шуморо ба ифтихори Рӯзи забони давлатӣ, яъне забони шоиронаву шевои тоҷикӣ, ки онро султони суханварони Аҷам устод Рӯдакӣ «тараббахши рӯҳу фараҳафзои ҷон» номидааст, самимона табрик мегӯям.

Забони тоҷикӣ мероси бузурги ниёгони некноми мо бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои зиёд ҳамчун риштаи пайванди насл ба насли миллат аз ҳазорсолаҳои дур то давлати соҳибистиқлоли тоҷикон омада расидааст ва решаҳои умри миллатамонро оби ҳаётбахш додааст.

Бинобар ин, арҷгузорӣ ба забони давлатӣ, ки ҳамчун рукни муҳимтарини ҳастии миллат, пойдевори асосии давлатдорӣ ва фарҳангу маънавиёти халқамон нақши барҷаста дорад, вазифаи инсониву виҷдонии ҳар як фарди бонангу номус ба ҳисоб меравад.

Забони давлатӣ, дар ҳақиқат, таҷассумгари таърихи пуршебу фарози миллати бостонии тоҷик мебошад.

Маҳз ба ҳамин хотир, мо забонро мисли истиқлолият, Ватан, Модар ва фарҳанг аз ҷумлаи муқаддасоти миллии худ мешуморем ва онро азизу гиромӣ медорем.

Воқеан, ҳувияти миллӣ, фарҳанг ва ойину суннатҳои мардуми бостонии мо дар ҳама давру замонҳо тавассути забон ҳифз мегардад.

Забон, инчунин, воситаи муқтадири сарҷамъии миллат ва ҳамаи онҳоест, ки дар гӯшаҳои гуногуни олам ҳастии ин сарвати бебаҳоро пос медоранд.

Таърих бисёр мисолҳоро медонад, ки дар баробари аз байн рафтани забон миллат низ аз байн меравад.

Яъне бақои забон бақои миллат ва фанои забон фанои миллат аст.

Ёдгориҳои тамаддуни чандинҳазорсолаи ориёӣ маҳз ба воситаи забони шево ва пурғановати тоҷикӣ ва қаринаҳои бостониву аҳди миёнаи он то замони мо расида, дастраси оламиён гардидаанд, ки ин ҳам боиси ифтихори ворисони ин тамаддуни қадима ва ҳам масъулияти бузурги онҳо дар назди гузашта ва имрӯзу оянда мебошад.

Тоҷикон дар миёни халқу миллатҳои сершумори олам аз ҷумлаи мардумони соҳибтамаддуне мебошанд, ки забони чандинҳазорсоларо маҳфуз доштаанд, шеъри оламгири Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Саноӣ, Ҷалолиддини Балхӣ ва садҳо шоирону адибони гузаштаро имрӯз низ озодона мефаҳманд ва дар гуфтугӯи ҳаррӯзаашон истифода мекунанд.

Забони тоҷикӣ бо дарназардошти собиқаи тӯлонии таърихӣ ва захираи бузурги луғавӣ ва дар мақоми забони давлатӣ дар асри ҷаҳонишавӣ низ метавонад иқтидори пешинаи худро ҳифз намояд.

Аз ин рӯ, ба муҳаққиқони забоншинос, зиёиён ва умуман, ҳар шахсе, ки тақдири забон барояш азиз мебошад, зарур аст, ки забони тоҷикиро ҳамчун забони дорои таърих ва осори беназир аз сели вожаҳои иқтибосӣ, ки имрӯз тавассути технологияҳои навин ва молу маҳсулоти хориҷӣ ба тамоми забонҳо ворид шуда истодаанд, ҳифз намоянд ва дар поку беолоиш нигоҳ доштану ба наслҳои оянда ба мерос гузоштани он саҳми ватандӯстонаи худро гузоранд.

Зеро ворид шудани вожаҳои иқтибосӣ боиси маҳдуд гардидани муҳиту майдони истифодаи калимаҳои худӣ, камранг шудани симои миллии забони давлатии мо ва коҳиш ёфтани фасоҳату балоғати он мегардад.

Дар баробари ин, хотирнишон месозам, ки бо пешрафти илму техника ва технология забон низ бояд рушд кунад.

Яъне забони давлатӣ бо ҳифзи асолат ва чеҳраи миллии худ бояд ҳамқадами замони муосир бошад.

Ҳамзамон бо ин, таъкид менамоям, ки ҳифз намудану гиромӣ доштани суннатҳои ниёгон, аз ҷумла фарҳанги миллӣ, ки забон ва либоси миллӣ, инчунин, номгузорӣ ба фарзандон ва эҳёи номҳои ҷуғрофӣ, ки ойинаи таърихи халқу кишварамон ва василаи пайванди имрӯз бо гузашта мебошанд, бояд ба одати ҳаррӯзаи мо табдил ёбад.

Дар ин раванд, зарур аст, ки ба масъалаи сайқал додани фарҳанги муошират бо забони давлатӣ, аз ҳар гуна унсурҳои ғайри қобили қабул поку бегазанд нигоҳ доштани он, инчунин, дар қалбу зеҳни наврасону ҷавонон бедор намудани ҳисси эҳтиром ба забони модарӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин ва доимии ҳар шахси соҳибватан мебошад.

Боиси ифтихор аст, ки мардуми хирадманду фарҳангдӯсти мо забони модарии хешро ҳамеша гиромӣ дошта, онро дар баробари дигар муқаддасоти миллӣ, хотираи таърихӣ ва нангу номус ҳифз мекунанд.

Итминон дорам, ки ин амал чун ҷузъи муҳимтарини зиндагии ҳаррӯзаи афроди миллат дар оянда низ вусъат пайдо хоҳад кард.

Бори дигар ҳамаи шумо, ҳамватанони азизро ба ифтихори Рӯзи забони давлатӣ самимона табрик гуфта, ба ҳар фарди Ватан сарбаландиву хонаободӣ ва ба забони ширину шоиронаи тоҷикӣ ҳамчун забони давлати соҳибистиқлоли тоҷикон умри ҷовидон орзу менамоям.

Content rating: 

No votes yet

Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан (Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон!
Дорогие соотечественники!

Республика Таджикистан, несмотря на изменения в мире в политической и экономической сферах и в области безопасности, делает устойчивые шаги по пути поступательного экономического развития, достижения стратегических целей во имя обеспечения достойной жизни народа.

Однако нас настораживает то, что в последнее время в мире наблюдаются проявления гегемонизма, стремительного перевооружения и признаки начала нового этапа «холодной войны».

В текущем году в различных точках планеты продолжались конфликты и волнения, в связи с чем этот год стал тяжелым и противоречивым периодом для мирового сообщества.

За этот период более чем ста государств мира подверглись бесчеловечным и жестоким атакам террористов и экстремистов.

Реальность такова, что география распространения конфликтов ширится все больше, глобальные вызовы сегодня оказывают давление на фундаментальные основы миропорядка и принципы международных отношений.

Дальнейшее продолжение этой ситуации может привести к углублению вызовов и угроз в политической, экономической и гуманитарной сферах и в области безопасности в различных регионах мира.

В настоящее время наша страна предпринимает эффективные меры по формированию соответствующего внутреннего и внешнего потенциала для своевременного реагирования на глобальные вызовы и угрозы

В этом процессе для Республики Таджикистан весьма важным является еще большая интеграция с мировым и региональным сообществом, международными и региональными организациями, а также налаживание широкого сотрудничества с ними.

Мы выступаем за справедливую мировую систему, свободной от войн и конфликтов, за укрепление равноправного сотрудничества и партнерства всех стран мира, за обеспечение мировой и региональной безопасности путем конструктивного диалога на основе положений Устава ООН.

С учетом нынешних реалий и с целью обеспечения устойчивой безопасности, мы готовы к широкому сотрудничеству с международными и региональными организациями и странами - партнёрами в деле предотвращения растущих угроз терроризма, экстремизма и других вызовов современного мира.

С этой целью в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе запланировано проведение в мае 2018 года в Душанбе Международной конференции высокого уровня по вопросам совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и радикализмом.

Анализ современной ситуации в мире и тенденций в сфере международных отношений подтверждает правильность выбранного нами внешнеполитического курса на основе продвижения национальных интересов страны.

Политика «открытых дверей» как краеугольный камень наших отношений с современным миром доказала свою реалистичность, выверенность и прагматичность.

Эта политика позволила расширить круг партнёров Таджикистана и создала благоприятную основу для эффективного участия нашей страны в деятельности международных и региональных организаций.

Мы продолжим эту политику и в дальнейшем предпримем необходимые меры для укрепления сотрудничества со всеми странами мира.

В этом процессе важным представляется защита интересов Таджикистана в экономической и социальной сферах, в области безопасности, а также меры по привлечению зарубежных инвестиций для реализации крупных инфраструктурных проектов, создание благоприятных внешних условий для устойчивого развития страны и обеспечения её безопасности.

Для достижения этих целей, а также решения вопросов, связанных с водой, наша страна выступила с рядом созидательных инициатив на международной и региональной арене.

В результате, по международным оценкам, Таджикистан признан мировым инициатором решения глобальных водных проблем в течение двух прошедших десятилетий.

Последовательное продвижение дипломатии водного сотрудничества мы считаем реальным фактором решения существующих в этой сфере проблем, и будем продолжать исполнять эту ведущую роль в следующем десятилетии.

В 2018 году, в дни празднования международного Навруза и Всемирного дня воды – 22 марта - официально стартуетпроцесс реализации нашей новой глобальной инициативы – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

В связи с этим во многих странах мира, в том числе и в нашей стране, пройдут важные мероприятия.

Республика Таджикистан за весь период своей независимости, признавая широкое региональное сотрудничество важнейшим способом решения торгово-экономических, социальных и экологических вопросов, обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, неизменно выступает за укрепление отношений между народами региона на основе дружбы и взаимного доверия.

Общность целей и задач, которые стоят перед нашими государствами, диктует необходимость создания в регионе благоприятного климата для свободного передвижения людей, беспрепятственного перемещения капиталов, инвестиций и трудовых ресурсов.

С опорой на этот принцип мы также можем развивать наше сотрудничество в сфере безопасности, общими усилиями противостоять современным глобальным угрозам и вызовам в регионе.

Мы уверены, что созидательная региональная интеграция отражает интересы всех государств и народов Центральной Азии.

Во внешней политике Республики Таджикистан укрепление и развитие устойчивых и долгосрочных двусторонних отношений со странами - членами Содружества Независимых Государств имеет стратегическое и особое значение.

Таджикистан взял на себя председательство в СНГ на 2018 год.

Встречи глав государств и правительств стран-членов этой организации, которые пройдут в следующем году в Таджикистане, являются важнейшими мероприятиями нашего председательства.

В нашей стране также состоятся Международная конференция высокого уровня по реализации Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» и заседание глав правительств стран-участниц ШОС, которые возымеют важное значение.

Отношения Таджикистана с ключевыми государствами и другими странами Азии принимают партнерский характер, что является ясным подтверждением позитивности наших целей.

Мы и впредь будем продолжать наши отношения со всеми странами Азиатского региона в этом созидательном духе.

Мы считаем, что оказание помощи Афганистану в деле экономического восстановления и социального развития является лучшим путем для установления мира и стабильности в этой стране, а также обеспечения безопасности в регионе.

Поэтому, мы призываем мировое сообщество увеличить свою практическую помощь и поддержку этой стране в социально-экономическом развитии и улучшении ситуации с безопасностью в ней.

Таджикистан и впредь будет стремиться к расширению бескорыстного сотрудничества с Правительством соседней страны по всем этим направлениям.

Особое место во внешней политике Республики Таджикистан занимает сотрудничество со странами Европы и Америки.

Мы выступаем за дальнейшее развитие отношение Таджикистана с этой группой стран, которые являются нашими важными международными партнерами, на основе принципов взаимопонимания, уважения друг к другу и взаимовыгодности.

Наряду с этим, наша страна предпринимает меры с целью активизации отношений сотрудничества со странами Африки и Латинской Америки.

Стремительные геоэкономические изменения в современном мире привели к росту значения экономической дипломатии.

Поэтому эффективное и умелое применение средств экономической дипломатии для достижения национальных и государственных целей является одним из приоритетных направлений во внешней политике Таджикистана.

Развитие экономического сотрудничества с региональными и мировыми партнерами, международными и региональными кредитно-финансовыми структурами должно находиться в центре внимания Правительства страны и его соответствующих органов.

Правительству страны необходимо в рамках международных и региональных организаций предпринять необходимые меры с целью активного привлечения этих организаций для практической реализации важных программ и проектов страны, в том числе Национальной стратегии Республики Таджикистан на период до 2030 года.

В рамках дальнейшего продвижения сотрудничества с зарубежными странами министерствам и ведомствам необходимо наладить более продуктивную работу по защите национальных интересов страны, привлечению зарубежных инвестиций, в том числе и прямых, а также новых технологий.

На данном этапе надо придать новый импульс деятельности нашего государства в направлении развития гуманитарного и культурного сотрудничества со странами мира.

Таджикская нация, имея древние традиции и богатую культуру, внесла достойный вклад в мировую цивилизацию.

Такие наши добрые традиции и национальные праздники, как Навруз, Мехргон и Сада, на протяжении истории служили утверждению созидательных духовно-нравственных ценностей.

Поэтому важно, чтобы духовные и материальные достижения нашего славного народа были включены в международный перечень ЮНЕСКО и в дальнейшем возвышали цивилизаторскую роль таджикской нации.

В этой связи Министерство иностранных дел призвано более настойчиво прилагать усилия для продвижения задач и целей внешней политики страны и развития диверсифицированных отношений со странами мирового сообщества, международными и региональными организациями.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые присутствующие!

Правительство страны направляет все ресурсы и возможности для реструктуризации и создания социально-экономической инфраструктуры, внедрения современных технологий, решения вопросов, связанных со сферами водообеспечения и энергетики, особенно с использованием возобновляемых источников энергии и внедрением «зеленой экономики», создания благоприятных условий для инвестирования и предпринимательства, развития частного сектора и обеспечения верховенства закона.

Мы должны и впредь стремиться к защите экономических интересов страны, эффективному и рациональному использованию возможностей и ресурсов, нахождению новых источников экономического роста, повышению конкурентоспособности отечественного производства и реализации инновационных технологий.

С этой целью в стране созданы благоприятные условия, принимаются и внедряются государственные стратегии и программы.

В течение двух последних лет реализуется «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан в период до 2030 года», приоритетные меры начального её этапа включены в «Программу среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы» и общие показатели экономического развития успешно выполняются.

Для достижения намеченных задач в этот период за счет государственного бюджета выделено более 36 миллиардов сомони, а на 2018-2020 годы на эти цели запланировано направить почти 70 миллиардов сомони.

В своем Послании в прошлом году я подробно остановился на достижениях Таджикистана за 25 летний период государственной независимости.

Сейчас я хочу обратить ваше внимание на достижения и имеющиеся недостатки и задачи на следующий год.

В текущем году макроэкономические показатели находились на устойчивом уровне, темп реального экономического роста составил 7 процентов и объем валовой внутренней продукции достиг 60 миллиардов сомони.

Согласно перспективам в следующие три года объем валовой внутренней продукции увеличится на более чем 30 процентов и достигнет 82 миллиардов сомони.

В связи с этим, Правительству страны необходимо всесторонне проанализировать итоги двух лет реализации программы, и в дальнейшем использовать все имеющиеся возможности для качественного её осуществления.

В тоже время, необходимо значительно поднять уровень эффективности и конкурентоспособности всех мощностей и продолжить реформирование сфер национальной экономики.

В 2017 году объем валовой внутренней продукции на душу населения по сравнению с предыдущим годом увеличился на 12 процентов, а по сравнению с намеченными программными показателями на 8 процентов, а денежные доходы населения возросли на 10 процентов.

Темпы роста отраслей национальной экономики, в том числе промышленности было обеспечено на 21,5 процента, сельского хозяйства – 7,2 процента, финансирования в капитальное вложение – 6 процентов, розничной торговли - 6,6 процента, платного обслуживания – 1,8 процента, а инфляция сохранилась на уровне 6,3 процента.

Доходная часть государственного бюджета в целом была выполнена, объем бюджета на 2018 год составит 21,3 миллиарда сомони, что по сравнению с 2017 годом больше на 7,3 процента.

Хотя, в течение 11 месяцев 2017 года экспорт по сравнению с этим периодом прошлого года увеличился на 35,4 процента а импорт уменьшился на 10 процентов, этот показатель не может нас удовлетворить, так как большая часть продукции экспортируется без конечной переработки.

Поэтому, следует обратить особое внимание вопросам развития экспорта, ускорения диверсификации производства, нацеленного на экспорт и на основе имеющихся возможностей принять необходимые меры для конечной переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе хлопка, овощей и фруктов, полезных ископаемых, металлов и драгоценных камней.

В государственном бюджете учтены его социальные задачи и Правительство страны регулярно осуществляет меры с целью повышения уровня жизни народа.

С учетом развития экономики страны и сегодняшних финансовых возможностей с 1 сентября 2018 года заработная плата работников бюджетных отраслей будет увеличена.

В частности, заработная плата работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты и других бюджетных учреждений и организаций будет повышена на 15 процентов, а также заработная плата работников правоохранительных органов и военнослужащих на 10 процентов.

Минимальный и максимальный размер пенсии по возрасту и базовая пенсия, а также трудовая пенсия граждан в среднем будут повышены до 15 процентов, а также стипендии студентов и другие виды стипендий на 15 процентов.

С целью эффективного и целевого использования бюджетных средств, контроля и обеспечения прозрачности их расходов в настоящее время проводится реформа управления государственными финансами.

Для осуществления этой реформы мы используем бюджет, нацеленный на развитие страны.

Бюджет развития наряду с выполнением возрастающих социальных обязательств государства способствует развитию инновационной и инвестиционной деятельности, качественной реализации отраслевых программ и созданию объектов инфраструктуры.

Для повышения эффективности использования финансовых ресурсов целевого распределения и их использования возникает необходимость усиления работ в направлении реализации программного бюджетирования.

В ходе этого необходимо придавать серьезное значение современным методам оценки принятых стратегий и программ, а программное финансирование в дальнейшем осуществлять по их результатам и эффективности.

Осуществление мер по упорядочению главных распределителей бюджетных средств даст возможность повышать эффективность деятельности государственных органов, обеспечить контроль за прозрачностью использования государственных финансов и реализацией отраслевых программ.

Подобные меры будут способствовать усовершенствованию инвестиционного процесса на местах.

Надо отметить, что объем местных бюджетов в 2017 году достиг 5,3 миллиардов сомони, в котором доля поддержки за счет республиканского бюджета составила 16,7 процента.

Несмотря на это, анализ качества исполнения бюджета и программ социально-экономического развития в городах и районах показывает, что реальные возможности на местах не учитываются.

Поэтому исполнительные органы государственной власти в областях, городах и районах должны принять конкретные меры для повышения эффективности и обеспечения прозрачности использования бюджетных средств, а также для формирования дополнительных источников пополнения местного бюджета.

С целью упрощения, облегчения и прозрачности процесса налогообложения Правительству страны необходимо принять меры по усовершенствованию системы налогового администрирования.

Вместе с тем, формы представления статистических отчетов и механизм сбора статистической информации должны совершенствоваться.

Состояние кредитно-денежной системы страны, в особенности давление на курс национальной валюты, неустойчивость банковского капитала, недостаточный уровень кредитования национальной экономики и привлечения инвестиций вынуждают нас принять неотложные меры в этом направлении.

В текущем году объем кредитования со стороны банков по сравнению с 2016 годом снизился на 4 процента

Такое положение возникло в результате недостаточной деятельности, безответственности руководителей ряда коммерческих банков, в том числе «Агроинвестбанка» и «Точиксодиротбанка».

После государственной рекапитализации двух системообразующих банков с целью улучшения их финансового положения и выдачи сбережений клиентам был проделан ряд работ.

Но проделанных работ недостаточно для полного оздоровления финансового состояния этих банков.

Поэтому Правительству страны необходимо в кратчайшие сроки подготовить и реализовать план мероприятий по реструктуризации и оздоровлению деятельности акционерных обществ «Точиксодиротбонк» и «Агроинвестбонк».

Сбережения кредитных организаций к 30 ноябрю 2017 года составили почти 9 миллиардов сомони, что по сравнению с тем же периодом 2016 года меньше на 464 миллионов сомони или на 5 процентов.

Анализ структуры выделенных в течение 11 месяцев 2017 года кредитов показывает, что его объем на производственное предпринимательство увеличился всего на 4 процента, а в сферах обслуживания на 43 процента.

Такое состояние оказывает отрицательное влияние на уровень развития реальных сфер экономики и особенно процесса индустриализации в стране.

В связи с этим Национальному банку необходимо принять конкретные меры в части проведения надлежащей денежно-кредитной реформы, сохранения стабильности курса национальной валюты, уровня цен, деятельности банков, контроля за соблюдением банковского законодательства и его совершенствования, снижения уровня рисков и внедрения корпоративных методов управления.

С целью регулирования платежных услуг, упрощения и прозрачности операций, уменьшения использования наличных денег в обращении и расширения безналичного расчета в стране осуществляются необходимые меры.

В этом направлении необходимо с учетом международного опыта формировать соответствующую инфраструктуру.

Но, анализ показывает, что хотя в уходящем году число обладателей банковских платежных карт в стране увеличилось на 5,5 процентов и составило 1,7 миллионов человек, в то, же время 95 процентов операций по платежным картам связаны со снятием наличных денег.

В связи с этим Национальному банку необходимо усилить контроль за реализацией Стратегии развития платежной системы страны, принять меры по установлению платежных терминалов и широкого использования платежных карточек.

Вместе с тем с целью обеспечения здоровой конкуренции на рынке банковского обслуживания и доступности населения к финансовым средствам, а также большего привлечения капитала в эту сферу, минимальный требуемый уставной капитал для вновь образованных банков, что сегодня составляет 80 миллионов сомони, необходимо установить в размере 50 миллионов сомони.

За последние два года в национальную экономику из всех источников инвестирования было направлено и освоено 22 миллиарда сомони, из которых 6 миллиардов составляют средства проектов государственных инвестиций.

В этот период для осуществления 26 проектов по развитию энергетической, транспортной и социальной инфраструктур были подписаны и осуществлены 40 кредитных и грантовых соглашений на сумму 7 миллиардов сомони.

В связи с этим Государственному комитету по инвестированию и управлению государственным имуществом необходимо установить серьезный контроль в направлении качественной, прозрачной и своевременной реализации проектов.

Согласно программных документов, доля частного сектора в общем объеме капиталовложений до 2020 года будет увеличена в 2 раза.

Эта цель побуждает нас придавать первоначальное значение вопросам создания благоприятного климата и внедрения методов стимулирования деятельности предпринимательства и капиталовложения на местах.

С учетом анализа особенностей каждого региона, природных и человеческих ресурсов, климата и условий их расположения необходимо активизировать разработку и реализацию различных инвестиционных проектов.

Поэтому Правительство страны должно внедрить методы оценки деятельности исполнительных органов государственной власти в областях, городах и районах по их вкладу в создание благоприятного климата для предпринимательства, образования новых рабочих мест и активизации частного капиталовложения.

Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом необходимо совместно с местными исполнительными органами государственной власти принять конкретные меры для организации центров и курсов повышения правовой и финансовой грамотности предпринимателей, их профессионального уровня и опыта.

Наряду с этим необходимо развивать деятельность свободных экономических зон с учетом привлечения инвестиций и создания инфраструктуры.

Правительство страны должно изучать проблемы, с которыми сталкиваются свободные экономические зоны и принять дополнительные меры по укреплению их деятельности и образованию новых свободных экономических зон на территории страны.

На встрече с предпринимателями и инвесторами, которая прошла 14 октября, были подробно обсуждены достижения и недостатки в сфере, а все предложения предпринимателей были изучены и сейчас осуществляется план мероприятий по ним.

Еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на всестороннюю поддержку государства еще наблюдаются случаи несоблюдения законодательства со стороны некоторых субъектов предпринимательства.

В результате проверок в 2016-2017 годах выяснилось, что сумма скрытых налогов со стороны хозяйственных субъектов составила 1,6 миллиардов сомони.

На основе постановления Правительства страны от 27 мая 2017 года необходимо за счет 4-х структур и служб Министерства сельского хозяйства образовать Комитет по продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан и на базе трех служб Министерства здравоохранения и социальной защиты населения - Государственную службу здравоохранения населения.

Образование упомянутых структур будет способствовать сокращению дублирующих функций, координации проверок, экономии бюджетных средств и сокращению препятствий для предпринимательской деятельности.

Согласно действующим законам, в настоящее время деятельность хозяйственных субъектов подвергается проверкам со стороны 78 проверяющих и контролирующих органов, структур дающие разрешения и лицензии, а также органов правопорядка.

По причине того, что проверкам в основном подвергаются юридические лица, за 9 месяцев 2017 года на каждого действующего юридического лица приходилось по 5 проверок.

Для того, чтобы упразднить безосновательные повторные проверки и создать благоприятный климат развитию предпринимательства считаю необходимым, на все проверки деятельности производственных предпринимателей, кроме плановых проверок налоговых органов, Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, Агентства государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией, Национального банка в течение двух последующих лет объявить мораторий.

Уважаемые депутаты!

С учетом изменений ситуации и требований мирового рынка и необходимости устойчивого экономического развития одной из важнейших задач считается развитие промышленности и конечная переработка её продукции.

Напомню, что дальнейшее продвижение страны предвидится в индустриальной и инновационной форме, в достижении этой цели очень важным представляется повышение эффективности переработки и конкурентоспособности отечественной продукции с использованием современных технологий.

Поэтому Министерству промышленности и новых технологий необходимо на основе изучения мощностей и возможностей регионов и определения приоритетных направлений промышленного производства с целью увеличения объема переработки сырья до конечной продукции активно реализовать отраслевые программы.

Для развития деятельности промышленных предприятий и обеспечения их высококвалифицированными кадрами необходимо активизировать взаимодействие средних и высших профессиональных учебных заведений с промышленными предприятиями в целях подготовки кадров по техническим и технологическим профилям.

В 2017 году в стране были построены и сданы в эксплуатацию 150 промышленных предприятий, при этом создано 3 тыс. рабочих мест.

В этот период производство хлопковой пряжи увеличилось на 2,8 раза, ковров и ковровых изделий на 1,6 раз, и тканей на 42 процента, что является результатом усилий Правительства страны с целью достижения конечной переработки отечественного продукции.

В связи с этим необходимо для обеспечения текстильных предприятий страны отечественным сырьем и доведения до конечной переработки хлопкового волокна принять дополнительные меры, последовательно увеличивать производство хлопка-сырца.

Анализ структуры промышленной продукции показывает, что в стране последовательно увеличивается производство угля и в этом году впервые за годы независимости этот показатель достиг 1,7 миллионов тонн.

В 2017 году, несмотря на то, что развитие промышленности было обеспечено на 21 процент, сократилось производство 36 видов продукции.

Такое положение осложняет выполнение государственной программы содействия экспорту и импортозамещению.

Анализ показывает, что развитие экспорта в стране происходит за счет промышленных предприятий, созданных в последние годы.

Только в течение в 2016-2017 годах экспорт минеральной продукции увеличился в 2,5 раза, и его доля составила 45 процентов.

Такое положение свидетельствует о том, что диверсификация экспорта не обеспечена в должной мере, что усиливает зависимость страны от внешних факторов.

Поэтому Правительству страны необходимо для изучения возможностей увеличения объема производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью и налаживания производства товаров замещающие импорт, принять меры и разработать проект Закона Республики Таджикистан «О поддержке экспорта и повышения конкурентоспособности».

Уважаемые присутствующие!

Таджикистан на мировой арене считается одной из стран, реализующей принципы «зеленой экономики» и с точки зрения использования возобновляющихся источников энергии находится среди 6 передовых стран планеты, так как 98 процентов электроэнергии у нас производится гидроэлектростанциями.

Наряду с созданием новых гидросооружений сегодня в стране возникла необходимость реконструкции действующих гидроэлектростанций, что требует большого капиталовложения.

Реализация проекта реконструкции гидроэлектростанции «Нурек» намечена в 2 этапа с привлечением 6 миллиардов сомони (равнозначно 700 миллионов долларов США), первый этап которого уже начался.

В направлении реализации проекта реконструкции гидроэлектростанции «Сарбанд» начаты работы на сумму 1,1 миллиарда сомони и первый его агрегат будет запущен в 2018 году.

«Кайракумская» ГЭС является одной из старейших электростанций, который эксплуатируется с 1957 года.

Для реконструкции этой гидроэлектростанции привлечены 600 миллионов сомони и согласно проекта, работы начнутся в следующем году.

В целом для реконструкции действующих электростанций в стране направлено более 8 миллиардов сомони (почти 1 миллиард американских долларов).

Для строительства гидроэлектростанции «Рогун» в 2017 году из всех источников было затрачены средства на общую сумму 4 миллиарда 700 миллионов сомони, а 2018 году с этой целью намечено выделение 5 миллиардов сомони.

Кроме того, в настоящее время для восстановления энергетической системы страны и создания необходимой инфраструктуры для экспорта электричества продолжается реализация 7 государственных инвестиционных проектов на сумму 8,1 миллиардов сомони, а в целом для развития сферы направлены более 21 миллиардов сомони (то есть 2 миллиарда 400 миллионов американских долларов).

В результате усилий Правительства страны в этом направлении мы впервые в период независимости смогли в осенне-зимний период без ограничений обеспечивать население страны и социально-экономические сферы электроэнергией.

Вместе с тем потребителям и всем гражданам страны необходимо добиваться сокращения потери электроэнергии, её экономного использования, в том числе посредством широкого использования энергосберегающих технологий.

В этом случае мы сможем в течение 3 будущих лет полностью добиться энергетической независимости.

Поэтому Правительство страны обязуется принять необходимые меры для совершенствования системы организации и управления энергоснабжения, в том числе по вопросу реорганизации структуры Компании «Барки Точик», учета и снижения технической потери электроэнергии, повышения культуры рационального использования электроэнергии.

Средний тариф одного киловатт-часа электроэнергии для населения в странах членов СНГ, таких как Казахстан составляет 30 дирамов, Россия – 38-40 дирамов, Беларусь – 44-45 дирамов, Узбекистан – 53-55 дирамов, Армения – 80 дирамов, в странах Европы, в частности Дании, Германии, Бельгии и других даже 2,8-3 сомони. В нашей стране стоимость одного киловатта-часа электроэнергии составляет всего 17 дирамов.

Уважаемые депутаты!

Правительство страны для преобразования Таджикистана до 2030 года в транзитную страну в период независимости реализовало государственные инвестиционные проекты с привлечением более 12 миллиардов сомони.

В настоящее время продолжается реализация государственных инвестиционных проектов по реконструкции трасс Душанбе-Курган-тюбе, Худжанд-Исфара, Куляб-Шамсиддин Шохин, Шкев-Калъаи Хумб, Темурмалик-Балджуан-Ховалинг и других участков на сумму 7,7 миллиардов сомони.

Проекты по реконструкции и строительству автомобильных дорог Обигарм-Нурабад (86 км), Калъаи Хумб-Вандж (93 км), участка Худжанд-Канибадам по трассе Худжанд-Исфара (130 км), Курган-тюбе-Дангара-Куляб (155 км), в общей сложности более 500 км находятся в стадии изучения и проектирования.

Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, в рамках показателей международной конкурентоспособности Таджикистан по качеству дорог и развитию инфраструктуры занимает хорошую позицию и в этом направлении оценивается как передовая страна в регионе.

Но, несмотря на это, в направлении строительства дорог, отвечающих международным стандартам, мы должны проделать еще много работы.

Как я отмечал в своем послании в прошлом году, в среднесрочный период планируется реконструкция и восстановление более 2 тыс. км автомобильных дорог в соответствии с международными стандартами.

Вместе с тем, еще раз хочу подчеркнуть, что ремонт, реконструкция и содержание внутригородских, межрайонных, поселковых и сельских дорог являются задачей исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов и в этом направлении работы должны быть усилены.

В связи с этим Министерству транспорта необходимо совместно с соответствующими структурами и органами и с привлечением внутренних и внешних инвестиций разрабатывать и внедрять необходимые проекты по созданию приграничных терминалов и логистических центров, транспортных коридоров, добиваться соответствия уровня обслуживания международным стандартам.

Обеспечение населения качественной продукцией, что является основным гарантом здоровья людей относится к числу важных задач.

Однако наблюдаются случаи ввоза разными путями на потребительский рынок страны недоброкачественной продукции, которая наносит вред здоровью граждан.

Правительству страны поручается с целью совершенствования системы государственного санитарного и фитосанитарного контроля, стандартизации, сертификации и ветеринарного контроля провести необходимые структурные изменения.

Для предотвращения ввоза некачественных и нестандартных товаров и продукции уполномоченным органам необходимо принять неотложные меры по неукоснительному соблюдению Закона Республики Таджикистан «О защите прав потребителей», разработать и осуществить Программу безопасности продовольственных товаров.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, деятельность рабочей группы по проверке качества ввозимой продукции в 196 торговых компаниях показало, что ежегодно в страну ввозится 500-600 тонн различных игрушек из 20 государств мира, 95 процентов которых по качеству не соответствуют требованиям безопасности и опасны для здоровья детей.

С целью развития сферы птицеводства в стране и обеспечения потребительского рынка качественной отечественной продукцией, важно принять стимулирующие меры и предоставить налоговые льготы.

В этой связи сфера птицеводства как важный источник производства продовольственной продукции, объявляется одним из приоритетных направлений, а импорт технологии, оборудования и материалов для обеспечения сферы освобождается от всех налогов и выплат.

Вместе с тем технология сохранения мясной продукции находится не на должном уровне и не отвечает принятым нормам, поэтому предпринимателям необходимо принять меры и в этом направлении.

В последние годы увеличивается производство фруктов и овощей, но его экспорт за последние 11 месяцев снизился на 23 процента.

Отсюда следует, что несмотря на большую потребность основных торговых партнеров страны на наши экологически чистые фрукты и овощи, существующие возможности в плане переработки, упаковки и их экспорта не используются в должной мере, и поэтому соответствующим органам и структурам необходимо регулярно принимать меры по решению данного вопроса.

Правительству страны поручается с учетом реальных потребностей страны на продовольственную продукцию и доступа населения к качественным продуктам, разработать и внедрить новую государственную программу продовольственной безопасности.

Эффективное использование воды и земли, наращивание объема производства сельскохозяйственной продукции невозможно без новых технологий и соблюдения современных правил агротехники по выращиванию сельхозкультур.

За последние 5 лет импортировано более 10 тыс. сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 570 миллионов сомони и реализованы льготы в объеме более чем на 200 миллионов сомони.

В связи с этим Правительство страны, Министерство промышленности и новых технологий обязуются принять меры в направлении создания совместных предприятий по производству техники сельскохозяйственного назначения внутри страны.

Министерству сельского хозяйства, Государственному комитету по землеустройству и геодезии, Агентству по мелиорации и ирригации, местным исполнительным органам государственной власти необходимо принять меры с привлечением отечественных и зарубежных предпринимателей для улучшения мелиоративного состояния земель, внедрения интенсивных методов сельскохозяйственного производства, полного введения в сельхозоборот богарных земель, особенно повышения культуры земледелия.

Наряду с этим необходимо также принять меры по увеличению площадей садов и виноградников и тем самым увеличить производство экологически чистых, отвечающих мировым стандартам и нацеленных на экспорт фруктов.

В этом направлении важным является с привлечением внутренних и внешних инвестиций создание предприятий по переработке сельхозпродукции, логистических центров и соответствующих хранилищ, а также улучшение маркетинга.

Дорогие присутствующие!

Туризм считается одной из важнейших сфер по обеспечению занятости трудоспособного населения, повышению уровня жизни народа, развитию других сфер услуг и производства, а также сферой, представляющей историю, культуру, природу и национальные традиции.

Для развития этой сферы в стране сформированы все необходимые нормативно-правовые основы, кроме того, также осуществляются стимулирующие меры.

В частности импорт оборудования и строительного материала для туристической инфраструктуры освобожден от таможенных пошлин и налогов, туристические компании в течение 5 лет своей деятельности также освобождены от выплаты налога на прибыль.

Следует отметить, что в последние годы в Таджикистане внедрена упрощенная визовая система для граждан 80 стран мира, запущена единая электронная сеть.

По оценкам влиятельных международных организаций, в настоящее время Таджикистан в плане упрощенной системы выдачи туристических виз в числе 5 передовых стран мира занимает 4 место.

Но уровень выполнения работ в направлении развития туристической сферы, в частности создания туристических объектов и повышения качества обслуживания оставляет желать лучшего.

Благоприятные природные условия и климат Таджикистана предоставляют отличные возможности для организации современного обслуживания туристов и развития различных видов туризма по всей стране.

Нужно только, чтобы была создана современная инфраструктура и обеспечено качественное обслуживание на должном уровне.

В настоящее время законодательством страны срок регистрации граждан государств, имеющих с Республикой Таджикистан единую визовую систему, определено до 3 дней.

Опыт и анализ показывают, что данный срок для иностранных граждан недостаточен.

Поэтому Правительству страны поручается принять соответствующее постановление о продлении до 10 рабочих дней срок регистрации в органах внутренних дел.

Процесс выдачи виз без создания соответствующих инфраструктур на государственной границе страны невозможен.

Поэтому все приграничные пункты Республики Таджикистан должны быть подключены к единой сети, а единая система управления должна постоянно совершенствоваться.

Поэтому Правительство страны обязуется в течение 2 месяцев решить данный вопрос.

Комитету по развитию туризма поручается предпринять необходимые меры для развития различных видов туризма, создания необходимой инфраструктуры, подготовки информационного материала и новых маршрутов в различных уголках страны, а также совершенствования законодательства, координирующего деятельность сферы, подготовить и представить на рассмотрение Правительства страны проект Стратегии развития туризма на период до 2030 года.

Одна из задач, требующая своего решения и необходимая для развития туризма в стране, это повышение уровня и качества пассажирского обслуживания со стороны Государственной авиакомпании «Таджик-Эйр» и Государственного унитарного предприятия «Рохи охани Точикистон».

Старение технического парка, несовершенство системы управления и трудное финансовое положение препятствуют развитию упомянутой сферы.

Для того, чтобы обеспечить техническое восстановление названных компаний и предприятий и тем самым поднять уровень и качество обслуживания пассажиров, считаю необходимым полностью освободить от выплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость ввоз самолетов, локомотивов и современных пассажирских вагонов.

Вместе с тем Правительству страны поручается, для того, чтобы повысить конкурентоспособность Государственной компании «Таджик Эйр», разработать и реализовать специальную программу поддержки.

С целью развития сферы туризма, достойного представления туристических возможностей страны и национальной культуры на международной арене, а также привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру предлагаю объявить 2018 год в стране Годом развития туризма и народных ремесел.

В этом процессе Правительству страны необходимо для развития народных ремесел через Фонд поддержки предпринимательства широко практиковать выдачу льготных кредитов предпринимателям и ремесленникам.

А также с целью стимулирования населения в деле производства потребительских товаров на дому и развития народных ремесел с первого января 2018 года освободить реализацию таких товаров от выплаты всех видов налогов.

Напомню, что совершенствование системы государственного управления и предложение качественных услуг считается важным направлением экономических реформ.

Успешное решение вопросов дальнейшего развития страны, прежде всего, связано с эффективной деятельностью системы управления, повышением ответственности государственных служащих, устранением искусственных препятствий и обеспечением прозрачности деятельности государственных органов.

Поэтому Правительство страны должно последовательно продолжать работу в направлении усовершенствования государственной системы управления, разрабатывать и реализовывать основы стратегического планирования на центральных и местных уровнях управления.

Уважаемые депутаты!

Показатели развития человеческого потенциала состоят из 3-х основных направлений – доступа к учебе, здравоохранению и долгожительству и достойного уровня жизни.

Для улучшения состояния по данным направлениям Правительство реализует государственные программы и дополнительные меры, и за последние два года добилось зримых достижений.

Особенно мы придаем серьезное значение сфере науки и образования и в этом направлении последовательно проводим реформы и реорганизацию.

В 2017 году за счет всех источников для строительства и восстановления образовательных учреждений было потрачено 400 миллионов сомони и создано 24 тыс. посадочных мест.

В 2018 году этот процесс будет продолжаться, средства госбюджета и инвестиционных проектов будут направляться в этом направлении.

Также Постановлением Правительства страны принята «Государственная программа по обеспечению общеобразовательных учреждений республики предметными кабинетами и оснащёнными учебными лабораториями на 2018-2020 годы».

Показатели степени учебы подтверждают, что грамотность среди взрослого населения и число граждан охваченных начальным, средним и высшим профессиональным образованием во много крат повысились.

Согласно опроса, проведенного авторитетными международными организациями касательно развивающихся стран, в 2017 году Таджикистан по 4 показателям: доступа к образованию, качества образования, инвестирования и конкурентоспособности человеческого потенциала среди 101 страны мира занял 54 место.

По данному исследованию, Таджикистан в пространстве СНГ занимает одно из первых мест.

Конечно, это хорошее достижение, но мы не должны останавливаться на этом и снизить своё внимание к этой жизненно важной сфере.

Наоборот, нам необходимо прилагать больше усилий и отдавать предпочтение вопросу образования и воспитания, повышению уровня и улучшения качества обучения на всех ступенях, использовать все возможности для обеспечения качественного обучения, укреплять материально-технические базы учебных заведений и налаживать их эффективную деятельность.

Для этого мы должны приблизить показатели обеспечения качества на всех уровнях обучения мировым стандартам, развивать сотрудничество общеобразовательных и высших профессиональных учреждений с субъектами рынка труда, улучшить степень развития национальной инновации и показатели освоения информационных и коммуникационных технологий.

Потому, что подготовка будущих специалистов зависит от этих факторов и дает возможность, чтобы мы достигли больших результатов в сфере образования.

В связи с этим Министерству образования и науки следует принять необходимые меры с целью повышения уровня и качества знаний школьников и студентов, изучения современных наук и иностранных языков, а также придавать первоначальное значение вопросам повышения чувства национального самосознания, патриотизма и воспитания молодого поколения страны в духе гуманизма и уважения общечеловеческих ценностей.

Человеческий капитал как мощный индикатор способствует развитию инноваций и новых технологий, и поэтому необходимо побуждать молодежь к освоению наук, реализации инновационных проектов, внедрению в производство современных технологий и исследованию цифровых вопросов экономики.

Особенно, процесс расширения и ускорения изобретательства, освоения инновационных технологий и их внедрения в отечественное производство являются одним из первоочередных задач ученых страны.

Согласно данным, из 14 тыс. ледников, зафиксированных в нашей стране, за последние 40 лет по причине потепления климата тысячи ледников исчезли, и этот процесс в последние годы стремительно продолжается.

С учетом этого положения Академии наук необходимо в своей структуре создать Центр по изучению ледников, серьезно проводить постоянный мониторинг ледников и других водных источников страны.

Вместе с тем научным учреждениям Академии необходимо продолжить работы в области биологических разновидностей, природных и подземных богатств, геологических поисков, археологии, истории и культуры таджикской нации.

В сегодняшних условиях, когда наука и технологии развиваются с космической скоростью, ученым страны необходимо во имя повышения конкурентоспособности отечественной науки проводить серьезные исследовательские и технологические работы.

Тенденция глобализации культуры превратилась в одну из мировых проблем 21 века, на этом фоне требования к уровню и качеству социальной и культурной деятельности, нравственности человека, воспитанию и формированию поколений, на которых возложено громадная задача по созданию нового общества в условиях независимости таджикской нации, все больше возрастают.

В этот важный период цели и задачи культуры в большей мере будут направляться на вопросы формирования нравственности, глубокого изучения истории и культурного наследия таджикского народа, повышения национальной гордости и чувства патриотизма, а также укрепления в сознании народа и в особенности молодежи чувства уважения к национальным ценностям и государственным символам.

Усилиями Правительства страны за последние 10 лет были созданы Национальная библиотека и Национальный музей, отреставрированы помещения большинства профессиональных театров и культурных учреждений в стране, в том числе двух академических театров в Душанбе, были построены и сданы в эксплуатацию более 20 современных оснащенных театров, дворцов и центров в различных городах и районах.

С целью подготовки кадров для сферы культуры были созданы две высших образовательных и профессиональных учреждений – Национальная консерватория и Государственный институт изобразительного искусства и дизайна, в Государственном институте культуры и искусства имени Мирзо Турсунзаде был проведен капитальный ремонт, впервые был организован государственный симфонический оркестр из 120 человек при Исполнительном аппарате Президента.

Наряду с этим за пределами страны обучились сотни специалистов сферы культуры, а часть из них уже занимается успешной деятельностью в профессиональных театрах и культурных учреждениях.

Но, несмотря на это, все еще ощущается нехватка высококвалифицированных кадров сферы культуры.

Поэтому Министерство культуры обязуется в рамках реализации «Государственной программы по подготовке специалистов сферы культуры, искусства и книгоиздания на 2018-2022 годы» устранить имеющиеся трудности.

Также нам необходимо улучшить деятельность образовательных учреждений искусств, музеев и библиотек, театров и культурных центров, больше привлекать общественность к этим учреждениям и таким образом придать серьезный импульс повышению культуры и нравственности общества, особенно молодежи, то есть будущих созидательных поколений нации, в целом развитию национальной культуры.

Уважаемые присутствующие!

Правительство страны принимая во внимания то, что здоровье народа является важнейшим условием развития страны, придает первостепенное значение вопросам, связанным с здравоохранением населения.

В течение 26 лет в стране для обеспечения населения и социальных сфер чистой и качественной питьевой водой, что является основным фактором здравоохранения, претворено в жизнь на сумму почти в 1 миллиард сомони государственных инвестиционных проектов и внешней помощи, в настоящее время в этом направлении продолжается реализация проекта на сумму 1,2 миллиардов сомони.

Реформа в сфере здравоохранения и социальной защиты продолжается неуклонно, в результате регулярного увеличения инвестиций за последние 2 года появились сотни новых лечебных учреждений, оснащенных современным оборудованием, уровень и качество медицинского обслуживания населения повышается.

Несмотря на успехи, надо сказать, что в сфере здравоохранения все еще остается ряд трудностей, требующий своевременного решения.

Наш Таджикистан обладает уникальными природными богатствами – лечебными травами и водой, среда и природа нашей страны очень благоприятны для развития фармацевтической сферы и создания санаторий в районе лечебных вод.

Но уровень использования этих возможностей и создания современных лечебных и оздоровительных структур все еще остается неудовлетворительным.

В своем Послании в прошлом году я выразил озабоченность по поводу низкого качества лекарственных препаратов и слабого развития фармацевтической промышленности.

Но положение в этом направлении все еще желает много лучшего.

В настоящее время в этой сфере функционируют 32 небольших предприятия, но они производят всего 240 наименований медицинских и лекарственных препаратов.

Другими словами, нехватка лекарств, их низкое качество и слабое развитие фармацевтической промышленности в стране вызывают большую озабоченность.

И это в то время, когда в нашей стране существуют более 3500 тыс. видов лекарственных трав и сотни источников с теплой лечебной водой.

С целью улучшения положения предлагаю с 2018 года освободить от налога от дополнительной прибыли и от таможенных пошлин ввоз новейших технологий для фармацевтических предприятий и современного оборудования диагностики и лечения.

Мы всегда держим в поле зрения процесс оздоровления инвалидов, социальную поддержку ранимых слоев общества, в частности сирот и бездомных детей, малоимущих семей и их доступ к медицинскому и социальному обслуживанию, в этом направлении претворяется в жизнь ряд своевременных мер.

К примеру, ежегодные финансовые вложения в детские дома – интернаты, дома инвалидов и престарелых на каждого соответствуют в размере 21 тыс. сомони, а в детских домах на каждого ребенка 15 тыс. сомони.

Для школ интернатов системы образования страны на каждого ученика в течении года из государственного бюджета в среднем затрачивается 7 тыс. 500 сомони.

Но вопросы, касающиеся подготовки кадров сферы социальной защиты, внедрения инновационных форм социальной работы и обеспечения среды доступа для инвалидов требует улучшения.

Поэтому министерствам здравоохранения и социальной защиты, труда, миграции и занятости населения, образования и науки поручается предпринять необходимые меры для устранения имеющихся трудностей и исправления положения.

Правительство страны придает особое значение занятости и созданию новых рабочих мест, и в этом направлении осуществляет несколько государственных программ.

В 2017 году были созданы 135 тыс. постоянных, временных и сезонных рабочих мест, но это не может решить трудностей по устранению нехватки рабочих мест в стране.

Поэтому мы должны в сотрудничестве с отечественными предпринимателями и посредством все большего привлечения внутренних и внешних инвестиций, в том числе прямых, усилить строительство малых и средних предприятий и освоение новых земель, что является важным фактором создания новых рабочих мест в стране.

В связи с этим Правительство обязуется принять неотложные меры для создания малых и средних предприятий, и в течение 2018 года создать 110 тыс. постоянных рабочих мест, особенно для женщин и молодежи.

Вместе с тем, министерствам труда, миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, образования и науки, комитетов по делам молодежи и спорта, женщин и семьи, развитию туризма, исполнительным органам государственной власти областей, городов и районов необходимо изучить вопрос занятости членов каждой семьи в стране и обеспечить их привлечение в сферу сельского хозяйства, надомному труду, кустарному производству, народным ремеслам, а также временным работам и обслуживанию.

Наряду с этим необходимо организовать обучение взрослых профессиям, и на основе общего, начального, среднего, высшего и профессионального учреждений создать центры по обучению профессиям.

Принимая во внимание созидательный вклад молодежи в стране 2017-й год мы объявили Годом молодежи.

Этот шаг сыграл заметную роль в реализации государственной политики по поддержанию молодежи.

Данная инициатива придала серьезный импульс повышению чувства патриотизма, формированию мышления молодежи в духе национальной гордости, самосознания и самопознания.

Отрадно, что наши самоотверженные молодые люди в качестве созидательной силы принимают активное участие в важных государственных и общественных кампаниях, вносят достойный вклад в дело благоустройства и созидания в стране.

На этом фоне, очень важно чтобы в дальнейшем сама молодежь выступала инициатором созидательных начинаний в стране, своевременно представляла свои научные и творческие достижения, боролась с проявлением нежелательных явлений, не теряла политическую бдительность и всегда была готовой к защите безопасности общества и государства, чтила историю и культуру нашего народа и содействовала дальнейшему продвижению вперед нашей любимой родины – Таджикистана.

Забота Правительства о молодом поколении не ограничивается только Годом молодежи. Наоборот, решение вопросов, связанных с молодежью и впредь будет составлять важнейшее направление нашей деятельности.

Мы должны придавать большее значение массовости спорта, пропаганде здорового образа жизни и неуклонному развитию физической культуры в стране.

Спорт как посол мира считается лучшим средством представления государства и нации на международной арене. В этом году таджикские спортсмены участвовали во многих региональных и мировых соревнованиях, поднимали славу и честь нашей любимой родины, их достижения являются лучшим подарком Году молодежи.

Хотя, с 2011-го по 2016 год были построены 1400 новых спортивных объектов, и отреставрировано 1100, мы должны и в дальнейшем придавать серьезное внимание строительству спортивных площадок и залов и инфраструктурному развитию этой сферы.

В этом году только в Душанбе были созданы 75 больших и малых стадионов и спортивных центров, во многих скверах и парках отдыха созданы специальные места для физических упражнений, что способствует массовости спорта и пропаганде здорового образа жизни среди подростков, юношей и девушек.

Кроме того, руководство города Душанбе намерено в 2018 году построить в столице для подростков и молодежи еще 90 спортивных площадок и скверов, и сдать до празднования независимости.

В рамках этой инициативы руководству ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей, председателям городов и районов республиканского подчинения поручается разработать план мероприятий и направить все возможности до празднования 30-летия независимости с целью расширения массовости спорта, пропаганды здорового образа жизни и развития физической культуры.

Необходимо в центрах областей, поселков и селений, населенных пунктов вместе с предпринимателями, меценатами продолжить создание парков и сквер, центров отдыха, спортивных площадок и залов и проводить другие работы по благоустройству мест жительства.

Уважаемые присутствующие!

Наша страна избрала путь строительства правового общества, одной из главных идей которой является обеспечение верховенства закона и защиты прав и свобод человека и граждан.

Данный принцип обязывает, чтобы общественные отношения во всех сферах регулировались посредством законов, отвечающих нормам морали, справедливости и гуманизма.

Одним из важных шагов в этом направлении является введение изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» и шести других законов и нормативно правовых документов, что было поддержано жителями страны.

Совершенно ясно, что создание правового климата в обществе является первостепенной задачей правового государства.

Для претворения этой цели необходимы безопасность и правопорядок. Ибо, безопасность и стабильность считаются основой развития государства.

Отсюда обеспечение безопасности в мировом сообществе является одной из краеугольных задач.

В уходящем году мы стали свидетелями совершения ужасающих террористических актов в ряде стран Азии, Африки, Европы и Америки, почти не проходит дня, чтобы в той или иной точке планеты люди не становились жертвами террористов.

Несмотря на такое положение на международной арене до сих пор нет единого определения понятий «терроризм» и «террорист», что способствует использованию двухстандартных норм, их двусмысленности и разночтению.

Мы всегда должны имеет ввиду, что терроризм и террористов нельзя разделять на своих и чужих, злейших или мстящих, хороших или плохих. Наоборот, как я не раз подчеркивал, террорист не имеет ни родины, ни религии, ни веры и нации.

Терроризм имеет громадную опасность для стабильности и безопасности всей планеты.

Угрозы современного мира, ситуация на Среднем Востоке, в особенности ситуация в соседнем Афганистане вынуждают нас придавать первоначальное значение вопросу национальной безопасности.

Особенно, появление на территории этой страны так называемой террористической организации «Исламское государство» и в которую входят некоторые граждане стран СНГ, еще больше осложнили ситуацию и стали причиной озабоченности соседних государств.

Таджикистан, который имеет протяженную границу с Афганистаном, не может быть безучастным к этому вопросу.

Сегодняшняя ситуация на границе с Афганистаном вынуждает нас обращать еще большее внимание на этот вопрос.

Другая проблема, связанная с Афганистаном, это незаконный оборот наркотических средств.

Всем известно, что незаконный оборот наркотических средств считается одним из главных источников финансирования международного терроризма и беспорядков в мире.

Согласно официальным данным ООН, в этом году площадь их выращивания увеличилась на 63 процента и достигла 328 тыс. гектаров. Предвидится, что производство наркотических средств будет доведено до 9 тыс. тонн и будут совершаться попытки перевозок определенной части этого убийственного урожая и через нашу страну.

Начиная с 1994 года по сей день со стороны органов правопорядка и военных структур Таджикистана было изъято 121 тонн наркотических средств, в том числе более 34 тонн героина, такое количество наркотических веществ могло бы загубить жизни 53 миллионов человек и сделать несчастными многие семьи.

Несмотря на это, Агентству по контролю за наркотиками и другим структурам и органам необходимо усилить борьбу против наркотических веществ и принять дополнительные меры в этом направлении.

В сложных условиях современного мира военнослужащие Вооруженных Сил и работники правоохранительных органов обязаны быть всегда готовыми для защиты границ нашего суверенного государства, защиты политической стабильности, законности и правопорядка.

Мы полностью доверяем мужественным сыновьям народа – защитникам нашей любимой родины и гордимся ими.

Наряду с этим Правительству страны поручается с учетом сложности ситуации в сегодняшнем мире, принять необходимые меры для создания благоприятных условий жизни военнослужащих, укрепления материально-технических основ Пограничных войск и других подразделений Вооруженных Сил, создания современной инфраструктуры защиты границ, обеспечения упомянутых структур и органов высококвалифицированными военными кадрами.

Мы постоянно призываем государственные структуры и органы и общественность усилить борьбу с коррупцией, ибо несмотря на предпринятые в этом направлении мер Правительства все еще немало случаев коррупционных действий.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось количество преступлений, имеющих коррупционный характер, со стороны государственных служащих, работников правоохранительных органов и военных структур.

В частности, больше всего зарегистрировано совершение подобных преступлений со стороны работников министерств образования и науки, здравоохранения, труда, миграции и занятости населения, Государственного комитета по землеустройству и геодезии, Налогового комитета, Комитета по делам молодежи и спорта, судов и банков.

Совершение коррупционных преступлений в местных исполнительных органах государственной власти также имеет тенденцию к росту и по сравнению с 2016 годом увеличилось на 25 процентов.

Поэтому, руководителям министерств и ведомств, в особенности органов правопорядка, местных исполнительных органов государственной власти, поселкового и сельского самоуправления необходимо практиковать выбор и расстановку кадров только на конкурсной основе и принять необходимые меры для очищения своих рядов от случайных людей, неукоснительного соблюдения Кодекса этики госслужащих и внедрения эффективных методов внутреннего контроля.

Другая серьезная задача, которая должна быть в центре нашего постоянного внимания, это предотвращение коррупционных факторов в сфере землепользования.

С целью удовлетворения нужд населения в период независимости гражданам в виде придворных участков было выделено более 130 тыс. гектаров земли, в том числе 27 тыс. гектаров пахотных.

Но все еще не устранены случаи незаконного распределения земли, распродажи и самовольного его захвата.

Только в течение более 10 лет было раскрыто почти 1300 преступлений касательно земли, имеющих коррупционный характер.

Поэтому, Генеральной прокуратуре, Агентству по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Государственному комитету по землеустройству и геодезии поручается совместно с другими органами принять решительные меры для своевременного выявления и предотвращения преступлений и нарушений закона касательно земель, в особенности коррупционных преступлений в этом направлений.

Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон!
Уважаемые соотечественники!

Суверенный Таджикистан в настоящее время благодаря самоотверженному труду нашего славного и благородного народа вступил в свой новый этап развития.

Мир и спокойствие, политическая стабильность, национальное единство нашего народа позволили, чтобы мы коренным образом изменили русло развития национальной экономики, приняли новые государственные программы, укрепили государственную систему, основанную на принципах социальной справедливости, запустили новые производственные мощности, добились обеспечения во все времена года жителей страны электроэнергией, создали благоприятные условия и основу для дальнейшего развития жизненно важных сфер нашей страны.

Эти достижения стали возможными благодаря усилиям каждого жителя страны, в том числе земледельцев и рабочих, специалистов всех сфер, инженеров, учителей, представителей творческой интеллигенции, гражданского общества, руководителей и ответственных лиц во всех государственных структурах, что еще раз свидетельствует о твердой воле, трудолюбии и высоком патриотическом чувстве всех граждан нашего священного и любимого Таджикистана.

Вместе с тем, хочу особо подчеркнуть, что несмотря на достигнутые успехи и продвижение вперед, перед нами все еще стоят трудности и множество задач, требующие своего решения.

Важнейшая задача народных депутатов, членов Правительства, руководителей всех министерств и ведомств, областей, городов и районов, организаций и учреждений, всех государственных служащих, молодежи и женщин, интеллигенции, всех жителей страны от мало до велика состоит в том, чтобы и в дальнейшем направлять свои усилия, прежде всего, на защиту мира и спокойствия, политической стабильности и национального единства в стране.

Другими словами мы обязаны еще больше трудиться во имя решения наших стратегических национальных ценностей – обеспечения энергетической независимости и эффективного использования электроэнергии, вывода Таджикистана из коммуникационного тупика и превращения его в транзитную страну, защиты продовольственной независимости и доступа населения к высококачественным продуктам, благоустраивать и украшать нашу землю до самых до окраин, строить новые предприятия, создавать новые рабочие места для жителей страны и все больше поднимать и улучшать уровень и качество жизни нашего народа.

Ибо, благородный народ Таджикистана имеет моральное право на достойную жизнь.

Достичь поставленные перед собой цели и обеспечить реализацию принятых планов и программ мы можем благодаря терпению, твердой воле, нерушимому единству, общих усилий, самоотверженного труда, высокой ответственности и созидательных инициатив.

Несколько дней тому назад я подписал Указ Президента Республики Таджикистан о праздновании 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан и поручил Правительству подготовить постановление и план мероприятий в связи с этой знаменательной датой.

Правительству и местным исполнительным органам государственной власти поручается с большой ответственностью и с высоким чувством патриотизма отнестись к разработке проекта постановления Правительства и плана мероприятий, и придать первоначальное значение строительству объектов народного образования, здравоохранения, культуры и других социальных учреждений, дорог, производственных предприятий, в особенности благоустройству по месту жительства, улиц, скверов и площадей и другим созидательным работам.

Наряду с этим вся интеллигенция страны, ученые, молодежь и женщины, руководители научных и культурных учреждений, прежде всего, Министерства культуры, Академия наук, Комитета по телевидению и радиовещанию должны внести свой вклад в дело широкого разъяснения сущности независимости и свободы, основ государственности и национальных ценностей и широко освещать наши священные национальные ценности, и как можно шире доводить до сознания каждого жителя страны, особенно молодежи значимость и значение независимости и суверенности.

Я глубоко верю в созидательную силу своего дорогого народа и могу с уверенностью заявить, что уже в ближайшем будущем, мы общими усилиями и своим самоотверженном трудом устраним те трудности, которые сегодня имеются в жизни нашего государства и общества и создадим еще более достойную жизнь для нашего народа.

От всего сердца желаю вам – народные депутаты, дорогие присутствующие и всему славному народу Таджикистана доброго здоровья, благополучия, достатка в домах и новых свершений во имя нашей любимой Родины и наших будущих поколений!

Вечного мира, счастья и благополучия вам, дорогие соотечественники!

Content rating: 

No votes yet

Solemn gathering on the occasion of the launch of the first aggregate of Roghun HPP

Ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати оғози кори агрегати аввали Нерӯгоҳи барқи обии “Роғун”

The Founder of Peace and National Unity – Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon and Dushanbe Chairman Rustami Emomali attended a gala concert to mark the launching of the first hydro unit of the Roghun hydropower plant at the Navruzgoh Complex of Dushanbe.

The head of state once more congratulated every resident of our country and our compatriots abroad on the initial power generated in ‘Roghun’ HPP – the bright light of the households of Tajik people and glittering future of our beloved Motherland.

The President of our country noted that the launch of the first hydro unit of ‘Roghun’ Hydropower Plant is a memorable and milestone event for every resident of Tajikistan.

The Leader of the Nation, Emomali Rahmon, spoke about the efforts and measures taken by the Government of the Republic of Tajikistan in the period of independence to achieve sustainable development and ensure a decent life of the people.

It was emphasized that, after establishment of peace and stability in our country, the Government of Tajikistan decided to start this grand project regardless of the uneasy financial and economic situation of our state. Without construction of ‘Roghun’, we would not be able to meet the continuously growing demand of population and various sectors of our economy in electricity and ensure sustainable socio-economic development of our country. Thus, the ‘Roghun’ HPP is the most important driver of future development of Tajikistan and decent life of our people.

We prioritized the hydropower sector development in our economic policy and defined energy security as one of our national strategic objectives to particularly ensure our country’s sustainable development and steadily improve the population’s living standards.

It was emphasized that the demographic growth, increase in the number of production industries, in one word, development of the national economy and growing demand in power requires to increase its generation in the country. During 27 years of independence the power consumption by public increased by 3,5 times and this indicator made 5.7bn kw/h in 2017. Currently the population’s share constitutes more than 42% of the local power consumption.

"Roghun" was named by Leader of the country as the source of light for every household, warm-heartedness of every citizen of our country, source of pride of the Tajik people, pledge of sustainable development of Tajikistan and reputation of the sovereign state of Tajiks.

The head of state offered his gratitude to all the constructors of this life-changing facility, our citizens and compatriots abroad for their dedicated efforts in raising this grand construction of the century.

Content rating: 

No votes yet

Speech at Roghun HPP First Unit Launch Ceremony

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

Distinguished Compatriots,
Dear Builders of ‘Roghun’ Hydropower Plant,
Esteemed Guests,
Ladies and Gentlemen,

Today the noble people of independent Tajikistan are overjoyed as their long-awaited desire, i.e. the launch of the first unit of the life-changing ‘Roghun’ Hydropower Plant and start of generation of power in this facility has become true.

This milestone moment shall be recorded with golden letters in the new history of independent and sovereign Tajikistan our current and future generations shall be proud of and honored with it.

I offer my heartfelt congratulations on this occasion to all of the residents of our country, compatriots abroad. May I commend the constructors of this grand facility of light, who have bravely and patiently demonstrated high sense of national dignity and patriotism in the field of creative efforts and the scene of national dedication and extend my gratitude on behalf of the Government of Tajikistan!

With all financial and economic difficulties and by feeling its high responsibility before the people of Tajikistan, the Tajik Government has channeled every possible effort and resources for construction of the power plant and creating a favorable working environment for its specialists and staff since the beginning of the construction activities. We have done so as it was clear to us that ‘Roghun’ HPP is the most important factor of socio-economic development, decent life of people, i.e. future prosperity of our beloved Tajikistan.

Thanks to the measures undertaken by the Government in this regard as well as the hard and dedicated efforts made by the builders of this historical facility the day is not far away when we will achieve one of our national strategic objectives - energy security - as the main prerequisite for addressing our country’s major socio-economic issues. This project is also of a particular significance for expanding regional cooperation since it will serve all countries of the region by using renewable energy sources and generating environmentally clean power and its reservoir will play an important role for regulation of water resources, particularly during low-water seasons and droughts.

The construction and installation activities in this power plant have been implemented according to international standards based on well-grounded studies conducted by highly qualified and experienced experts and involvement of globally prominent companies. We would like to reassure you all to follow in this way until the full completion of the project.

Let me emphasize that we spent almost six years for the project studies conducted by top-notch specialists and experts of the World Bank Group.

As a result of the international tender, we trusted the Italian Company of ‘Salini Impregilo’ to construct the plant’s dam, which requires highest level of professionalism and expertise.

As our dear compatriots remember, we diverted the Vakhsh river on 29 October 2016 and thereby laid a firm foundation for the construction of the coffer-dam for the 335meter dam of the power plant.

Up to date the cavern powerhouse and transformers constructed and some units installed, are unique in the world.

I would like to deliver my sincere gratitude on behalf of the Government and people of Tajikistan to international financial institutions, all of the local and international engineers and specialists, including heads and staff of reputable international companies, who installed the water-wheel generators in the facility’s sixth unit professionally and in a timely manner, and now have been continuing such activities in the fifth unit of the asset.

Construction and installation activities in the ‘Roghun’ HPP are implemented with involvement of 67 organizations and entities, famous local and international contractors and a total of more than 22 000 specialists and workers, 90% of whom are Tajik citizens, as well as 3600 units of machinery.

It is worthwhile noting that the construction of this power plant requires every person participating in this process, primarily tunnel heading specialists and overall all specialists and workers to work hard and be courageous, since 90% of activities are implemented under the ground.

Indeed, the construction of ‘Roghun’ HPP is a unique school for all local and international companies. It provided an opportunity to train thousands of Tajik specialists with expertise for the international market of construction of hydropower plants. I am confident that the Tajik specialists will be able to apply their great experience in this area not only in our country, but also in other countries widely in the future.

Dear Compatriots,

During 27 years of our independence, we completed 25 projects amounting 23bn Tajik Somoni and nine projects amounting 6bn Tajik Somoni are ongoing to increase our country’s energy generation capacity, enhance the energy system, ensure quality and reliable energy supply of the different social and economic sectors, and customers’ continuous access to power, and reduce energy loss.

In parallel with the activities aimed at launching the first unit of ‘Roghun’ HPP and starting generation of initial electricity in this facility that we now witness, we also implemented many activities in other main and auxiliary entities of this project. These activities include the construction and commissioning of ‘Roghun-Dushanbe’ 500 kw/h power transmission line amounting 745m Tajik Somoni and the HPP substation amounting 630m.

Thanks to these facilities, we connected the ‘Roghun’ HPP to Tajikistan’s unified power grid several minutes ago and the electricity generated in this asset outreached the households of every resident of our country.

Construction and installation activities in the first and second diversion tunnels of this facility completed fully and its third tunnel, which was planned to be constructed during the potential water-abundant season to ensure the facility’s safety as recommended by the World Bank experts, was constructed according to the schedule.

The activities in diversion and auxiliary tunnels are also expanded to ensure the launch of other units of the hydropower plant and it is my firm belief that we will commission the plant’s second unit in 2019 as it is scheduled.

Let me note that the today event is only the beginning of our efforts and we still need substantive amount of time and activities to accomplish our objectives fully. Given our experience and outcomes we achieved I can reassure you that we will complete the construction of the ‘Roghun’ HPP within the defined timeframe.

The Government of Tajikistan has spent 24bn Tajik Somoni from the public budget since the beginning of construction activities in the facility. We spent 3.5bn Tajik Somoni from 2016 to present for the cofferdam construction alone.

The noble people of Tajikistan remember very well that back on 5 January 2010 I encouraged them to contribute to construction of the ‘Roghun’ HPP – the source of light and heating for their households.

I would like to take this joyful opportunity and offer my heartfelt gratitude to everyone, who got on board with my request and procured the power plant’s stocks and facilitated the construction activities in it.

In this glorious day, I would like to extend my felicitation to all of the foreign companies, which make hard efforts in this crucial facility hand by hand with the Tajik builders, also to members of the Supervisory Board of ‘Roghun’ HPP Joint-Stock Company, and wish them further achievements and success in their endeavors.

The strong will and desire of patriotic and dedicated children of our nation, which we feel in this field of hard work, hold us out a strong hope to prosperous future of our beloved Tajikistan.

The time will come, when our children and we will proudly say that we constructed the ‘Roghun’ HPP – the grand light facility of our nation by our own labor, i.e. efforts of our glorious nation and in cooperation with the best adepts of this area from various countries of the world.

After the ‘Roghun’ HPP starts operating in its full capacity, will turn into a grand facility of light and heat that will make the long-awaited desire of our civilization creature nation true, and all wishes and plans of the noble Tajik people will translate into reality.

“Roghun” will be the pride of every citizen of our country now and in the future, it will be the source of patriotism and dedication, as well as warm feelings and honor of the Tajik nation!

Our special gratitude and appreciation go to the builders of ‘Roghun’ HPP – heroes of creative and courageous labor!

Our renown goes to patriotic, dedicated and decent people of Tajikistan!

Long live the independence of the Tajik state!

May the peace, political stability and the national unity long live in our beloved Motherland – Tajikistan!

My sincere congratulations go to all of the honorable people of beloved and independent Tajikistan and you, distinguished participants on the launch of the first unit and initial power generated in this great facility of our nation, which reached every household in our country.

May I wish you continued health, honor and happiness, dear compatriots!

Content rating: 

No votes yet

Commissioning Ceremony of the First Unit of “Roghun” HPP

Today, the Founder of Peace and National Unity – Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon arrived in Roghun city to attend the commissioning ceremony of the first hydro unit of the Roghun hydropower plant.
The Leader of the Nation Emomali Rahmon was greeted with special warmth and sincerity at the temporary airport of Roghun’s construction site by the Prime Minister of the country Qohir Rasulzoda.
The representatives of Russia, Italy, India, Pakistan, Afghanistan, Belarus, Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan as well as leading experts of regional and international organizations were invited to Tajikistan to participate in this historic event.The opening ceremony of the first hydro unit of this biggest hydropower facility runs through the news of the world media. The solemn opening ceremony of the first unit of “Roghun” hydropower plant is broadcasted live on all state TV and radio channels of Tajikistan. Two hundred local and foreign media staff and journalists reported on this important event, including influential international news agencies from the USA, Italy, Germany, Russia, Japan, Great Britain, China, Pakistan, and Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and other countries.
The Leader of the Nation Emomali Rahmon, by pressing the button put into operation a 500kV power transmission line, thereby fulfilling the long-standing aspiration of the Tajik people.
Total amount of 650 TJS was allocated for the construction of the 500kV power transmission line, which was implemented in the framework of the restoration and construction of 500kV high-voltage transmission line through Districts of Republican Subordination (DRS) Project. The project has started in September 2017 and should be completed within specified deadlines, i.e. August 2021.
Then, the Founder of Peace and National Unity – Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon launched the gas-insulated high-voltage switchgear (GIS) for the Roghun hydropower plant.
Installation of Gas Insulated Switchgear (GIS) was completed on February 2018 at a high quality level with the participation of local experienced specialists.
There are 19 units of 500kV GIS and 4 units of 220kV GIS installed at this site. Energy can be transferred by integrated energy grid of the country through six 500 kV overhead transmission line. In addition, from this equipment the electricity will be transferred to the Roghun city power substation by one two-chain 220kV line.
Germany-based Siemens AG has equipped the GIS for the Roghun hydropower plant. Namely, from this hall the electricity generated at the “Roghun” HPP will be supplied to the power transmission lines by means of equipment produced by reputable world companies.
57 units of 500kV poles of gas-insulated switches, 99 transformers, 30 extension modules, 168 units of distributors, 48 voltage transformers, 30 units of 500 kV voltage limiters are installed inside the building of the complete gas-insulated switchgears. Along with the 36th poles, medium power transmission modules are installed. All 500 kV poles are equipped with protective metal structures.
On 16 November 2018 a momentous event has taken place in the history of the statehood of independent Tajikistan that has made a significant contribution to achieve energy independence.
The Founder of Peace and National Unity – Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in a solemn ceremony has launched the first hydro unit of “Roghun” Hydro Power Plant and gave a start to operation of this magnificent project of the century that will contribute to the development of the country.
Construction workers, activists and intellectuals, young people, elders, heads and staff of Dushanbe – based diplomatic missions, as well as representatives of international organizations have attended the launching ceremony of the first hydro unit of “Roghun” Hydro Power Plant.
After being launched the first hydro unit of “Roghun” HPP will be connected to an integrated energy grid of the country. Now the light and heat of the palace of light of Tajikistan – “Roghun” has entered the houses of people of Tajikistan. Glorious people of Tajikistan were eagerly waiting for this day.
At the commissioning ceremony of the first hydro unit of the Roghun HPP, the Head of State Emomali Rahmon stressed that “For many years glorious people of Tajikistan were eagerly waiting for this day, and dedicated and patriotic workers – highly qualified specialists and constructors have been working days and nights in order to make this date happen sooner, i.e. today is the day of light and the realization of national aspirations.”
In the machine room, the President of the country Emomali Rahmon, in honor of this historic event – the commissioning of the first unit of the Roghun Hydroelectric Power Plant, left an autograph in the book “Rogun – Palace of Light”.
The accuracy of the running unit of the Roghun HPP was determined by the laying of a coin, and thus the operation of the first unit of the station was found to meet the requirements.
It has to be mentioned, that on 29 October 2016 construction of “Roghun” dam was officially launched by Leader of the Nation Emomali Rahmon. That day the President of the country has taken the wheel of bulldozer and blocked the flow of Vakhsh River and hence, has launched construction of the dam of this hydropower station.
“Roghun” HPP has the biggest capacity out of the hydropower facilities on the Vakhsh River and comprises 6 aggregates with energy capacity of 600 MW for each. “Roghun” HPP with energy capacity of 3600 MW (more than 17 billion kWh) will be the biggest hydropower station in the region. This number is 1,5 times higher compared to the existing capacity of “Norak” HPP.
“Roghun” was named by Leader of the country as the matter of life and death of the people of Tajikistan. The launch of the hydropower station is landmark event in the history of statehood of the Tajik nation and will be written into the history of our nation with golden letters. Environmentally-friendly energy produced by HPP will cover the energy needs of Tajikistan and give a new impetus to the economic development of the country.
Today the first hydro unit was launched. Other aggregates of the HPP will start their operation next year owing to an iron will of the construction workers. The Founder of Peace and National Unity – Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon with his far-sighted and humanitarian policy always takes care of the people of the country.
Each visit of the President to the construction site has been raising the spirit of the workers and everyone could observe that they have been carrying out the orders and sermons of the President Emomali Rahmon to perform their work with a particular emphasis on a quality.
More than 25 thousands constructors and engineers and other technical staff have remarkably contributed to the construction of the hydropower station. Engineers are committed to continue to launch other aggregates of hydropower station.
Building and restoration of this vital strategic construction will serve to ensure decent life of present and future generations of Tajikistan. It will provide a solid ground for economic progress and generally for the improvement of all spheres of life in the country. After starting full exploitation of the HPP it will enable to establish dozens of small and medium factories as well as create thousands of new jobs.
Over the years of independence with the view to accomplish plans and programs of the Government of the Republic of Tajikistan aimed at achieving energy independence, as well as realizing noble ideas and objectives of the Head of state to ensure the decent life for the people of Tajikistan, based on order of President Emomali Rahmon on effective hydropower resources management, the country began construction of hydropower stations and high-voltage power transmission lines.
The start of the restoration and construction of “Roghun” HPP, rebuilding of “Norak”, “Sarband”, “Qairoqqum” HPPs, the launch of “Sangtuda-1”, “Sangtuda-2”, “Pomir-1” , “Tojikiston” HPPs at an altitude of 3500 meters above the sea level in remote area of Murghob, Thermal Power Plant “Dushanbe 2”, electric substations “Dushanbe” and “Sughd” with a capacity of 500 KW, power transmission lines South-North, electric and gas insulated switchgear (GIS) with a capacity of 200 and 500 KW within “Norak” HPP, substations “Lolazor”, “Khatlon”, “Ayni”, “Shahriston”, “Shahrinav”, “Geran-2” with a capacity of 200 KW, power transmission lines with a capacity of 200 KW “Lolazor-Khatlon”, “Tajikistan-Afghanistan”, “Khujand-Ayni”, “Qayroqqum-Sughd”, “Ayni-Rudaki”, as well as commencement of an implementation of CASA-100 Project have been among the noticeable achievements Tajikistan has made on the way towards energy independence and have been implemented under the provident policy of Leader of the Nation. Upon an implementation of these projects during the past 10 years the energy system of the country has increased by 1320 MW and more than 1300 kilometers of power transmission lines with a capacity of 220, 500 and 110 KW have been built.
After launching the first unit of the “Rogun” HPP, the Founder of Peace and National Unity – Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon made speech at the dam construction site before the large number of people who gathered for the launch ceremony of the first unit.
President Emomali Rahmon congratulated all residents of the country and foreign compatriots on this important event.
The head of state, on behalf of the entire Tajik people, on his own behalf and the Government, expressed sincere gratitude to the builders and workers of this grandiose temple of light, who showed courage, heroism and a sense of patriotism in this creative labor field, people’s arena of valor and honor.
It was noted that since the first days of independence the Government of the country in order to ensure the necessary conditions for sustainable development has directed all resources and available opportunities to the construction of power plants. The leadership of state and Government deeply realized that the “Roghun” HPP is the most important factor in the socio-economic development of the country, ensuring a decent life for the people, that is, the prosperous future of our beloved Tajikistan.
Construction and installation works at the “Rogun” HPP are carried out with the involvement of 70 organizations and institutions, well-known domestic and foreign contractors, 22 thousand specialists and workers, more than 90% of whom are citizens of Tajikistan, as well as using 3,600 machines and mechanisms.
The head of state emphasized that along with the commissioning of the first unit of the “Roghun” HPP and the production of first electricity, which we have now witnessed this historic event, many works on other major and auxiliary facilities have been completed to date. In particular, a 500 kV “Dushanbe – Roghun” transmission line has been built and commissioned.
Today and in the future, “Roghun” HPP will be the subject of high pride of every citizen of our beloved Homeland, a source of inspiration, and patriotic feelings of the glorious Tajik people.
In conclusion, the President of the country Emomali Rahmon once again sincerely and wholeheartedly congratulated all the glorious people of independent Tajikistan with the first ray and the first spark given to us by this grandiose palace of light of the nation.
The World Bank Regional Vice President for Europe and Central Asia Cyril Muller, and the Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italian Republic Manlio di Stefano made speeches at the solemn ceremony in honor of the commissioning of the first unit of the “Roghun” HPP.
It should be noted with confidence that with the launch of the first hydro unit of the Roghun HPP, the population of the country will be provided with electricity at all times of the year, and the activity of industrial production enterprises in cities and regions of the country will receive a new impetus, and production capacity of sovereign Tajikistan will further increase in the direction of production of competitive and targeted products for export.
According to international experts, the initiative of the Head of the Tajik state in rebuilding of the Rogun Hydropower Plant is the result of a moral achievement, the unique talent of governing the country, endless love for the Motherland and the people, unremitting efforts to ensure a decent life for the people. This initiative will not only provide the country’s energy independence and give an unprecedented impetus to the development of the national economy, but also provide a new quality and content to the life-affirming national idea of the unity of the people of Tajikistan.
Indeed, the Roghun HPP will illuminate our homes and hearts with light and warmth, the new hydroelectric power stations will be built on the rivers of country, vast energy resources and creative efforts of the people under the wise guidance of the Founder of Peace and National Unity – Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, makes Tajikistan more beautiful and comfortable, and thanks to this grandiose facility, the Tajik people will stand on a par with the peoples of the advanced and developed countries of the world.

Content rating: 

No votes yet
 

Useful Links

Сомонаи Президенти Тоҷикистон
Сомонаи Вазорати Маориф
Нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон - "Ҷумҳурият"
Агентии Миллии Иттилоотии Тоҷикистон «Ховар»
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Visitors

 • Total Visitors: 13472428
 • Registered Users: 70
 • Last Registered User: Бекназаров Хамз...
 • Published Nodes: 317
 • Your IP: 34.204.173.45
 • Since: 5 Oct 2017 - 05:00
 

Корбарони онлайн

There are currently 0 users online.

 

Subscription

Ба ахбори рӯзи мо обуна шавед
 

Who's new

 • Бекназаров Хамз...
 • Махадшарифзода ...
 • Курбонбеки Занчирбек
 • Шарипов Анвар А...
 • Рустам Мирзоев
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.